Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

25.08.2020|

Poziv za 15.sjednicu GV Izvještaj o izvršenju budžeta 01 01 -30 06 2020 g - vijeće Izvještaj o utrošku budžetske rezerve sa 30 06 2020 godine Odluka o zamjeni nekretnina Obrazloženje odluke o zamjeni Odluka o prodaji nekretnine Avdić Vahid Obrazloženje odluke o prodaji KKP za k.č.br. 831,1 i 831,2 k.o. D.Lohinja-Pribava KKP za k.č.br.5820,2 k.o.Gračanica [...]

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

24.06.2020|

Poziv za 14.sjednicu GV 01. Odluka o obavljanju strucnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke strucne spreme sa podrucja grada Gracanica u organu uprave i pravnim subjekti 02. Odluka o broju i visini stipendija 2020-2021 03. Regulacioni plan- grafički prikaz 04. Odluka o prodaji Zemljišta k č 5200-1 05. Odluka o prodaji zemljišta k č 4817-2 06. Odluka [...]

Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

14.05.2020|

Poziv za 13.sjednicu GV Plan sanacije građevinskog zemljišta KO Babići i KO Malešići babići upotrebni prostor malešići pdf Konačni izvjestaj SEAP 2019 Konacan-Izvjestaj o radu Komisije za procjenu za 2019 Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2019 obdaniste BILANS STANJA-obdaniste RAČUN PRIHODA I RASHODA (2)-Obdaniste Izvjestaj o radu JU Centar za socijalni rad Gracanica za 2019 godinu [...]

Materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća

21.02.2020|

Poziv za 10. sjednicu GV Odluka o izmjeni Odluke broj 01-05-04263_18 Odluka o promjeni statusa javnog puta k č 5200_1 k o Gračanica Odluka o promjeni statusa javnog puta kč 5782_2 KO Gračanica Odluka o zamjeni clana vijeca Lukavica Izmjene Pravilnika_2 Izvjestaj o radu Gradonačelnika i JLS za 2019. godinu Izvještaj Javnog poziva 2019 Informacija o [...]

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća

23.01.2020|

Poziv za 9. sjednicu GV Odluka o komunalnom redu_prijedlog ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA PODRUČJ SIJEDOG KRŠA TEKST IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA RINT A3 1 KATASTARSKA PODLOGA ODLUKA O PRISTUPANJU ZONING PLANA-PRINT A3 grafički prilog odluke pdf Odluka o zamjeni člana vijeca Donja Orahovica Odluka o zamjeni člana vijeca Trnovci 5Odluka o zamjeni člana vijeca [...]

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća

27.11.2019|

Dnevni red KONACAN REBALANS ZA VIJECE 2019. Odluka o komunalnom redu_prijedlog_finalna Odluka o komunalnim djelatnostima_prijedlog_finalno U G O V O R - pijaca U G O V O R Izvjestaj o radu Zdravstvenog savjeta GG 2019 Informacija za izbjegla i raseljena lica INFORMACIJA O HARMONIZACIJI PODATAKA ZEMLJISNE KNJIGE I KATASTRA U 2019 GODINI Informacija o stanju [...]

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća

24.09.2019|

Poziv za 5. sjednicu GV Odluka o kupovini udjela JP Vodovod i kanalizacija Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta Kopija katastraskog plana br 29 Zahtjev za saglasnost58794 KALKULACIJA CIJENE USLUGE ODVOZA OTPADA 2019 - KONAČNA58792 Odluka o cijeni usluge odvoza kućnog otpada-usvojena58793 Rjesenje o razrjesenju clana Upravnog odbora JZU Gradska apoteka Amira Azabagica Rjesenje o imenovanju [...]