Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Dokumenti Gradskog vijeća

Dokumenti Gradskog vijeća

STATUT OPĆINE GRAČANICA
Veličina: 186.91 KB | 379 preuzimanja


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica
Veličina: 139.26 KB | 151 preuzimanja


Poslovnik o radu općinskog Vijeća općine Gračanica
Veličina: 170.58 KB | 163 preuzimanja


Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Veličina: 191.48 KB | 159 preuzimanja


Etički Kodeks
Veličina: 70.28 KB | 170 preuzimanja


Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa
Veličina: 89.90 KB | 156 preuzimanja

Program rada Gradskog vijeća za 2020. godinu

107 preuzimanja | Veličina: 84.23 KB


  PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU

  155 preuzimanja | Veličina: 169.65 KB

  Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. Usaglašen

  131 preuzimanja | Veličina: 169.59 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2018. godinu

  120 preuzimanja | Veličina: 238.11 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2017. godinu

  128 preuzimanja | Veličina: 232.62 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2016. godinu

  135 preuzimanja | Veličina: 192.12 KB

  PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2015. GODINU

  128 preuzimanja | Veličina: 88.02 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2014. godinu

  130 preuzimanja | Veličina: 100.80 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2013. godinu

  131 preuzimanja | Veličina: 93.34 KB

  PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2012. GODINU

  136 preuzimanja | Veličina: 88.12 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2011. godinu

  134 preuzimanja | Veličina: 154.18 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2010. godinu

  137 preuzimanja | Veličina: 95.35 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2009. godinu

  125 preuzimanja | Veličina: 84.62 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2009. godinu

  132 preuzimanja | Veličina: 186.27 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2008. godinu

  124 preuzimanja | Veličina: 141.52 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2007. godinu

  146 preuzimanja | Veličina: 83.03 KB

  Program rada općinskog Vijeća za 2006. godinu

  207 preuzimanja | Veličina: 73.10 KB

  Prijedlog za utvrđivanje općeg interesa

  125 preuzimanja | Veličina: 48.14 KB

  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

  155 preuzimanja | Veličina: 191.47 KB

  Odluka o dopuni Programa rada

  144 preuzimanja | Veličina: 80.18 KB

   Poziv Za Sjednicu Pdf

   195 preuzimanja | Veličina: 110.17 KB

   Odluka O Visini Naknade Predsjednicima VMZ

   194 preuzimanja | Veličina: 85.55 KB

   Odluka O Statusu Predsjedavajućeg OV

   185 preuzimanja | Veličina: 80.59 KB

   Odluka O Komunalnom Redu

   163 preuzimanja | Veličina: 327.66 KB

   Odluka O Komunalnim Djelatnostima

   163 preuzimanja | Veličina: 116.38 KB

   Izvještaj O Radu Načelnika 2018

   163 preuzimanja | Veličina: 595.57 KB

   Informacija O Stanju ZOP 18

   161 preuzimanja | Veličina: 310.56 KB

   Informacija O Stanju Isporuke Toplotne Energije U 2018 Godini

   164 preuzimanja | Veličina: 173.94 KB

    06. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    98 preuzimanja | Veličina: 234.13 KB

    05. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    88 preuzimanja | Veličina: 287.48 KB

    04. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    89 preuzimanja | Veličina: 251.11 KB

    03. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    118 preuzimanja | Veličina: 208.96 KB

    02. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    104 preuzimanja | Veličina: 204.22 KB

    01. ZAPISNIK SJEDNICE GV GRAČANICA

    102 preuzimanja | Veličina: 87.83 KB

     29. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     132 preuzimanja | Veličina: 248.54 KB

     28. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     118 preuzimanja | Veličina: 282.16 KB

     27. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     108 preuzimanja | Veličina: 253.38 KB

     26. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     180 preuzimanja | Veličina: 151.06 KB

     25. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     150 preuzimanja | Veličina: 269.45 KB

     24. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     153 preuzimanja | Veličina: 142.96 KB

     23. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     142 preuzimanja | Veličina: 253.38 KB

     22. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     162 preuzimanja | Veličina: 113.35 KB

     21. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     142 preuzimanja | Veličina: 178.14 KB

     20. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

     142 preuzimanja | Veličina: 259.53 KB

     19. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     132 preuzimanja | Veličina: 255.17 KB

     18. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     133 preuzimanja | Veličina: 257.74 KB

     17. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     363 preuzimanja | Veličina: 253.29 KB

     16. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     133 preuzimanja | Veličina: 269.97 KB

     15. Zapisnik Sjednice OV Gračanica - 2

     138 preuzimanja | Veličina: 226.72 KB

     15. Zapisnik Sjednice OV Gračanica - 1

     114 preuzimanja | Veličina: 226.72 KB

     14. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     126 preuzimanja | Veličina: 48.13 KB

     13. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     117 preuzimanja | Veličina: 205.26 KB

     12. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     109 preuzimanja | Veličina: 283.96 KB

     11. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     123 preuzimanja | Veličina: 242.05 KB

     10. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     129 preuzimanja | Veličina: 263.49 KB

     09. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     144 preuzimanja | Veličina: 218.96 KB

     08. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     149 preuzimanja | Veličina: 336.73 KB

     07. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     153 preuzimanja | Veličina: 286.31 KB

     06. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     132 preuzimanja | Veličina: 263.74 KB

     05. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     129 preuzimanja | Veličina: 231.37 KB

     04. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     133 preuzimanja | Veličina: 224.29 KB

     03. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     133 preuzimanja | Veličina: 459.81 KB

     02. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

     142 preuzimanja | Veličina: 179.53 KB

     01. Zapisnik Sjednice OV Gračanica Konstituirajuća Sjednica

     129 preuzimanja | Veličina: 111.38 KB

      Zapisnik Sa Vanredne Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      90 preuzimanja | Veličina: 127.23 KB

      Zapisnik Sa Tematske Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      97 preuzimanja | Veličina: 130.91 KB

      Zapisnik Sa Konstituirajuće Sjednice Općinskog Vijeća

      94 preuzimanja | Veličina: 105.48 KB

      Zapisnik Sa 26 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      99 preuzimanja | Veličina: 216.70 KB

      Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      87 preuzimanja | Veličina: 148.95 KB

      Zapisnik Sa 24 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      103 preuzimanja | Veličina: 194.79 KB

      Zapisnik Sa 23 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      94 preuzimanja | Veličina: 173.32 KB

      Zapisnik Sa 22 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      93 preuzimanja | Veličina: 148.81 KB

      Zapisnik Sa 20 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      102 preuzimanja | Veličina: 172.37 KB

      Zapisnik Sa 19 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      97 preuzimanja | Veličina: 257.90 KB

      Zapisnik Sa 18 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      101 preuzimanja | Veličina: 316.82 KB

      Zapisnik Sa 17 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      89 preuzimanja | Veličina: 166.34 KB

      Zapisnik Sa 16 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      90 preuzimanja | Veličina: 194.33 KB

      Zapisnik Sa 15 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      94 preuzimanja | Veličina: 161.58 KB

      Zapisnik Sa 14 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      104 preuzimanja | Veličina: 96.93 KB

      Zapisnik Sa 13 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      96 preuzimanja | Veličina: 241.71 KB

      Zapisnik Sa 12 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      89 preuzimanja | Veličina: 142.34 KB

      Zapisnik Sa 11 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      97 preuzimanja | Veličina: 112.59 KB

      Zapisnik Sa 10 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      95 preuzimanja | Veličina: 147.57 KB

      Zapisnik Sa 09 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      94 preuzimanja | Veličina: 111.59 KB

      Zapisnik Sa 08 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      94 preuzimanja | Veličina: 212.59 KB

      Zapisnik Sa 07 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      91 preuzimanja | Veličina: 330.96 KB

      Zapisnik Sa 06 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      88 preuzimanja | Veličina: 312.13 KB

      Zapisnik Sa 05 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      91 preuzimanja | Veličina: 228.04 KB

      Zapisnik Sa 04 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      88 preuzimanja | Veličina: 200.61 KB

      Zapisnik Sa 03 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

      90 preuzimanja | Veličina: 290.70 KB

      Zapisnik Sa 02 Sjednice Općinskog Vijeća

      86 preuzimanja | Veličina: 276.13 KB

       Zapisnik Sa Tematske Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica 2

       319 preuzimanja | Veličina: 243.80 KB

       Zapisnik Sa Tematske Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       101 preuzimanja | Veličina: 195.47 KB

       Zapisnik Sa 43 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       98 preuzimanja | Veličina: 87.57 KB

       Zapisnik Sa 42 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       106 preuzimanja | Veličina: 150.01 KB

       Zapisnik Sa 41 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       83 preuzimanja | Veličina: 197.59 KB

       Zapisnik Sa 40 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       82 preuzimanja | Veličina: 222.84 KB

       Zapisnik Sa 39 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       88 preuzimanja | Veličina: 197.04 KB

       Zapisnik Sa 26 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       84 preuzimanja | Veličina: 240.83 KB

       Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica 2

       85 preuzimanja | Veličina: 242.97 KB

       Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       88 preuzimanja | Veličina: 242.97 KB

       Zapisnik Sa 24 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       83 preuzimanja | Veličina: 201.19 KB

       Zapisnik Sa 23 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       83 preuzimanja | Veličina: 199.63 KB

       Zapisnik Sa 22 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       92 preuzimanja | Veličina: 152.14 KB

       Zapisnik Sa 21 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       86 preuzimanja | Veličina: 177.48 KB

       Zapisnik Sa 20 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       88 preuzimanja | Veličina: 152.13 KB

       Zapisnik Sa 19 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       97 preuzimanja | Veličina: 174.94 KB

       Zapisnik Sa 18 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       83 preuzimanja | Veličina: 227.01 KB

       Zapisnik Sa 17 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       86 preuzimanja | Veličina: 255.62 KB

       Zapisnik Sa 16 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       84 preuzimanja | Veličina: 264.35 KB

       Zapisnik Sa 15 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       89 preuzimanja | Veličina: 89.04 KB

       Zapisnik Sa 14 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       92 preuzimanja | Veličina: 297.92 KB

       Zapisnik Sa 13 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       96 preuzimanja | Veličina: 216.82 KB

       Zapisnik Sa 12 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       86 preuzimanja | Veličina: 362.92 KB

       Zapisnik Sa 11 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       86 preuzimanja | Veličina: 277.57 KB

       Zapisnik Sa 10 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

       86 preuzimanja | Veličina: 199.45 KB