Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Dokumenti Gradskog vijeća

Dokumenti Gradskog vijeća 2019-06-03T13:38:24+00:00

STATUT OPĆINE GRAČANICA
Veličina: 186.91 KB | 138 preuzimanja


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica
Veličina: 139.26 KB | 47 preuzimanja


Poslovnik o radu općinskog Vijeća općine Gračanica
Veličina: 170.58 KB | 53 preuzimanja


Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Veličina: 191.48 KB | 42 preuzimanja


Etički Kodeks
Veličina: 70.28 KB | 52 preuzimanja


Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa
Veličina: 89.90 KB | 53 preuzimanja

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU

68 preuzimanja | Veličina: 169.65 KB

Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. Usaglašen

45 preuzimanja | Veličina: 169.59 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2018. godinu

38 preuzimanja | Veličina: 238.11 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2017. godinu

48 preuzimanja | Veličina: 232.62 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2016. godinu

45 preuzimanja | Veličina: 192.12 KB

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2015. GODINU

39 preuzimanja | Veličina: 88.02 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2014. godinu

45 preuzimanja | Veličina: 100.80 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2013. godinu

41 preuzimanja | Veličina: 93.34 KB

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2012. GODINU

48 preuzimanja | Veličina: 88.12 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2011. godinu

41 preuzimanja | Veličina: 154.18 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2010. godinu

51 preuzimanja | Veličina: 95.35 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2009. godinu

42 preuzimanja | Veličina: 84.62 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2009. godinu

44 preuzimanja | Veličina: 186.27 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2008. godinu

36 preuzimanja | Veličina: 141.52 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2007. godinu

45 preuzimanja | Veličina: 83.03 KB

Program rada općinskog Vijeća za 2006. godinu

43 preuzimanja | Veličina: 73.10 KB

Prijedlog za utvrđivanje općeg interesa

42 preuzimanja | Veličina: 48.14 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

58 preuzimanja | Veličina: 191.47 KB

Odluka o dopuni Programa rada

51 preuzimanja | Veličina: 80.18 KB

  Poziv Za Sjednicu Pdf

  59 preuzimanja | Veličina: 110.17 KB

  Odluka O Visini Naknade Predsjednicima VMZ

  59 preuzimanja | Veličina: 85.55 KB

  Odluka O Statusu Predsjedavajućeg OV

  56 preuzimanja | Veličina: 80.59 KB

  Odluka O Komunalnom Redu

  46 preuzimanja | Veličina: 327.66 KB

  Odluka O Komunalnim Djelatnostima

  46 preuzimanja | Veličina: 116.38 KB

  Izvještaj O Radu Načelnika 2018

  53 preuzimanja | Veličina: 595.57 KB

  Informacija O Stanju ZOP 18

  58 preuzimanja | Veličina: 310.56 KB

   26. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   66 preuzimanja | Veličina: 151.06 KB

   25. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   50 preuzimanja | Veličina: 269.45 KB

   24. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   50 preuzimanja | Veličina: 142.96 KB

   23. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   50 preuzimanja | Veličina: 253.38 KB

   22. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   51 preuzimanja | Veličina: 113.35 KB

   21. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   48 preuzimanja | Veličina: 178.14 KB

   20. ZAPISNIK SJEDNICE OV GRAČANICA

   45 preuzimanja | Veličina: 259.53 KB

   19. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   52 preuzimanja | Veličina: 255.17 KB

   18. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   57 preuzimanja | Veličina: 257.74 KB

   17. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   63 preuzimanja | Veličina: 253.29 KB

   16. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   59 preuzimanja | Veličina: 269.97 KB

   15. Zapisnik Sjednice OV Gračanica - 2

   53 preuzimanja | Veličina: 226.72 KB

   15. Zapisnik Sjednice OV Gračanica - 1

   41 preuzimanja | Veličina: 226.72 KB

   14. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   54 preuzimanja | Veličina: 48.13 KB

   13. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   48 preuzimanja | Veličina: 205.26 KB

   12. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   42 preuzimanja | Veličina: 283.96 KB

   11. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   46 preuzimanja | Veličina: 242.05 KB

   10. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   54 preuzimanja | Veličina: 263.49 KB

   09. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   50 preuzimanja | Veličina: 218.96 KB

   08. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   55 preuzimanja | Veličina: 336.73 KB

   07. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   46 preuzimanja | Veličina: 286.31 KB

   06. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   53 preuzimanja | Veličina: 263.74 KB

   05. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   49 preuzimanja | Veličina: 231.37 KB

   04. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   42 preuzimanja | Veličina: 224.29 KB

   03. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   45 preuzimanja | Veličina: 459.81 KB

   02. Zapisnik Sjednice OV Gračanica

   46 preuzimanja | Veličina: 179.53 KB

    Zapisnik Sa Vanredne Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    28 preuzimanja | Veličina: 127.23 KB

    Zapisnik Sa Tematske Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    40 preuzimanja | Veličina: 130.91 KB

    Zapisnik Sa Konstituirajuće Sjednice Općinskog Vijeća

    33 preuzimanja | Veličina: 105.48 KB

    Zapisnik Sa 26 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    32 preuzimanja | Veličina: 216.70 KB

    Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    30 preuzimanja | Veličina: 148.95 KB

    Zapisnik Sa 24 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    38 preuzimanja | Veličina: 194.79 KB

    Zapisnik Sa 23 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    29 preuzimanja | Veličina: 173.32 KB

    Zapisnik Sa 22 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    32 preuzimanja | Veličina: 148.81 KB

    Zapisnik Sa 20 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    39 preuzimanja | Veličina: 172.37 KB

    Zapisnik Sa 19 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    43 preuzimanja | Veličina: 257.90 KB

    Zapisnik Sa 18 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    41 preuzimanja | Veličina: 316.82 KB

    Zapisnik Sa 17 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    31 preuzimanja | Veličina: 166.34 KB

    Zapisnik Sa 16 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    31 preuzimanja | Veličina: 194.33 KB

    Zapisnik Sa 15 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    37 preuzimanja | Veličina: 161.58 KB

    Zapisnik Sa 14 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    34 preuzimanja | Veličina: 96.93 KB

    Zapisnik Sa 13 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    41 preuzimanja | Veličina: 241.71 KB

    Zapisnik Sa 12 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    31 preuzimanja | Veličina: 142.34 KB

    Zapisnik Sa 11 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    40 preuzimanja | Veličina: 112.59 KB

    Zapisnik Sa 10 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    40 preuzimanja | Veličina: 147.57 KB

    Zapisnik Sa 09 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    33 preuzimanja | Veličina: 111.59 KB

    Zapisnik Sa 08 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    40 preuzimanja | Veličina: 212.59 KB

    Zapisnik Sa 07 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    32 preuzimanja | Veličina: 330.96 KB

    Zapisnik Sa 06 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    31 preuzimanja | Veličina: 312.13 KB

    Zapisnik Sa 05 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    36 preuzimanja | Veličina: 228.04 KB

    Zapisnik Sa 04 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    34 preuzimanja | Veličina: 200.61 KB

    Zapisnik Sa 03 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

    40 preuzimanja | Veličina: 290.70 KB

    Zapisnik Sa 02 Sjednice Općinskog Vijeća

    33 preuzimanja | Veličina: 276.13 KB

     Zapisnik Sa Tematske Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     44 preuzimanja | Veličina: 195.47 KB

     Zapisnik Sa 43 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     45 preuzimanja | Veličina: 87.57 KB

     Zapisnik Sa 42 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     41 preuzimanja | Veličina: 150.01 KB

     Zapisnik Sa 41 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     28 preuzimanja | Veličina: 197.59 KB

     Zapisnik Sa 40 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     32 preuzimanja | Veličina: 222.84 KB

     Zapisnik Sa 39 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     37 preuzimanja | Veličina: 197.04 KB

     Zapisnik Sa 26 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     30 preuzimanja | Veličina: 240.83 KB

     Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica 2

     30 preuzimanja | Veličina: 242.97 KB

     Zapisnik Sa 25 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     33 preuzimanja | Veličina: 242.97 KB

     Zapisnik Sa 24 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     31 preuzimanja | Veličina: 201.19 KB

     Zapisnik Sa 23 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     35 preuzimanja | Veličina: 199.63 KB

     Zapisnik Sa 22 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     40 preuzimanja | Veličina: 152.14 KB

     Zapisnik Sa 21 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     33 preuzimanja | Veličina: 177.48 KB

     Zapisnik Sa 20 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     34 preuzimanja | Veličina: 152.13 KB

     Zapisnik Sa 19 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     39 preuzimanja | Veličina: 174.94 KB

     Zapisnik Sa 18 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     34 preuzimanja | Veličina: 227.01 KB

     Zapisnik Sa 17 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     39 preuzimanja | Veličina: 255.62 KB

     Zapisnik Sa 16 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     34 preuzimanja | Veličina: 264.35 KB

     Zapisnik Sa 15 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     31 preuzimanja | Veličina: 89.04 KB

     Zapisnik Sa 14 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     31 preuzimanja | Veličina: 297.92 KB

     Zapisnik Sa 13 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     45 preuzimanja | Veličina: 216.82 KB

     Zapisnik Sa 12 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     32 preuzimanja | Veličina: 362.92 KB

     Zapisnik Sa 11 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     37 preuzimanja | Veličina: 277.57 KB

     Zapisnik Sa 10 Sjednice Općinskog Vijeća Gračanica

     36 preuzimanja | Veličina: 199.45 KB