Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

23/09/2020
Poziv za 16.sjednicu GV ODLUKA O DIGITALNOM…

OpširnijeMaterijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

25/08/2020
Poziv za 15.sjednicu GV Izvještaj o izvršenju…

OpširnijeMaterijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

24/06/2020
Poziv za 14.sjednicu GV 01. Odluka o…

OpširnijeMaterijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća grada Gračanica

14/05/2020
Poziv za 13.sjednicu GV Plan sanacije građevinskog…

OpširnijeMaterijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća

24/04/2020
Poziv za 12.sjednicu GV Izmjene i dopune…

OpširnijeMaterijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća

21/02/2020
Poziv za 10. sjednicu GV Odluka o…

OpširnijeMaterijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća

23/01/2020
Poziv za 9. sjednicu GV Odluka o…

OpširnijeMaterijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća

19/12/2019
Poziv za 8. sjednicu GV PRIJEDLOG BUDŽETA…

OpširnijeMaterijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća

27/11/2019
Dnevni red KONACAN REBALANS ZA VIJECE 2019.…

OpširnijeMaterijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća

23/10/2019
Poziv za 6. sjednicu GV-1 nacrt Statuta…

OpširnijeMaterijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća

24/09/2019
Poziv za 5. sjednicu GV Odluka o…

OpširnijeMaterijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća

24/08/2019
Poziv za sjednicu Gradskog vijeća Odluka o…

OpširnijeMaterijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća

07/06/2019
Poziv za sjednicu Odluka o broju i…

OpširnijeMaterijali za 2. sjednicu GV

24/05/2019
Poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o opcinskim…

OpširnijeMaterijali za konstituirajuću sjednicu GV

16/05/2019
Poziv za sjednicu Statutarna Odluka o Gradu…

OpširnijeMaterijali za 29. sjednicu OV

26/04/2019
Dnevni red-1  Nacrt Odluke o opcinskim priznanjima…

OpširnijeMaterijali za 28. sjednicu OV

23/03/2019
BKC izvještaj za vijeće 2018 mart Izvještaj…

Opširnije
Poziv Za Sjednicu Pdf

195 preuzimanja | Veličina: 110.17 KB

Odluka O Visini Naknade Predsjednicima VMZ

192 preuzimanja | Veličina: 85.55 KB

Odluka O Statusu Predsjedavajućeg OV

184 preuzimanja | Veličina: 80.59 KB

Odluka O Komunalnom Redu

162 preuzimanja | Veličina: 327.66 KB

Odluka O Komunalnim Djelatnostima

162 preuzimanja | Veličina: 116.38 KB

Izvještaj O Radu Načelnika 2018

163 preuzimanja | Veličina: 595.57 KB

Informacija O Stanju ZOP 18

161 preuzimanja | Veličina: 310.56 KB

Informacija O Stanju Isporuke Toplotne Energije U 2018 Godini

164 preuzimanja | Veličina: 173.94 KB