Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

05) Zahtjev za ispravku-promjenu podataka u matičnim knjigama

05) Zahtjev za ispravku-promjenu podataka u matičnim knjigama


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za ispravku-promjenu podataka u matičnim knjigama

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Ispravka podatka ili podataka  u matičnoj   knjizi
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama, Uputstvo o vođenju matičnih knjiga
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Prilažu se dokumenti koji sadrže ispravne podatke Nadležna služba Orginal  ili Ovjerena fotokopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva