Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

06) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o porodičnom stanju za inostranstvo

06) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o porodičnom stanju za inostranstvo


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o porodičnom stanju za inostranstvo

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Izdavanje uvjerenja o porodičnom stanju
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Federacije BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 30 KM 3386202226941185 722131
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Vjenčani list Nadležna matična služba Orginal ili

Ovjerena fotokopija

Rodni listovi za djecu Nadležna matična služba Orginal ili

Ovjerena fotokopija

Uvjerenje o nezaposlenosti ili zaposlenosti  Zavod za zapošljavanje ili poslodavac Orginal ili

Ovjerena fotokopija

Kućna lista

 

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Grad/Notar

 

Grad/Banka/Pošta

Orginal ili

Ovjerena fotokopija

Orginal

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
8 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva