Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

40) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti prijevoza stvari u cestovnom prometu

40) Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti prijevoza stvari u cestovnom prometu


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja o obavljanju djelatnosti prijevoza stvari u cestovnom prometu 

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju djelatnosti prijevoza stvari u cestovnom prometu
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 02/10),
- Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11, 02/14 i 09/16),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 100,00 - Prevoz stvari 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o obavljanju djelatnosti Prijevoza stvari Gradska služba Original ili ovjerena kopija
Ugovor o kupoprodaji vozila ili foto kopija carinske deklaracije sa plaćenom carinom i porezom Original ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Nakon prve registracije vozila dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva