Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

01) Zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnina

01) Zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnina


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnina

Osnovna organizaciona jedinica Gradsko vijeće
Unutrašnja organizaciona jedinica Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina
Djelatnost(i) Procjena vrijednosti nekretnina prilikom prometa
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835, Muhibija Memić  E-mail: m.memic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Provođenje zakona u oblasti poreza na promet nekretnina
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/01, 13/01, 13/03, 3/13 i 12/16),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

naknada 90,00 MZ Gračanica 3386202226941185 722449, gra.035
naknada 100,00 (MZ Piskavica, MZ Babići, MZ Škahovica, MZ Soko, MZ Pribava, MZ Donja Lohinja, MZ Gornja Lohinja, MZ Stjepan Polje, MZ Malešići, MZ Lendići), 3386202226941185 722449, gra.035
naknada 110,00 (MZ Lukavica, MZ D.Skipovav, MZ G.Skipovac, MZ G.Orahovica, MZ D.Orahovica, MZ Miričina, MZ Rašljeva, MZ G.Doborovci, MZ Doborovci, MZ Džakule, MZ Vranovići, MZ Trnovci, MZ Buk, MZ Prijeko Brdo) 3386202226941185 722449, opć.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Ugovor Notar Kopija (2x) Prepis govora od notara
Rješenje o nasljeđivanju Notar/Općinski sud Kopija (2x)
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje U skladu sa članom 11.stav 2. I 3. Zakona o prometu nepokretnosti i prava („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/01, 13/01, 13/03, 3/13 i 12/16) obavještavamo vas kao kupca, poklonoprimca-zamjenioca nepokretnosti, da općinska Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti, izlazi na lice mjesta u prvoj suboti  poslije predaje zahtjeva, u vremenu od 8,00 do 16,00 časova, kako bi utvrdila tržišnu vrijednost nepokretnosti, sačinila zapisnik koji će dostaviti Poreznoj ispostavi Gračanica do naredne subote.Podnosilac zahtjeva treba da se sa svim primjerima ugovora ili rješenja prijavi Poreznoj ispostavi gdje će dobiti rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina, izvršiti uplatu, ovjeru ugovora ili rješenja o nasljeđivanju, a kako bi realizovao svoje pravo, po jedan primjerak dostavlja u gruntovnicu (Općinski sud) i katastar (Grad) na provođenje.

U slučaju da je subota praznik ili nemogućnost izlaska u zakazanom terminu  odredit će se novi termin o kojem ćete biti blagovremeno obavješteni putem telefona .

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) --
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzmi obrazac zahtjeva vezano za parnični postupak