Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Komisije Gradskog vijeća

Komisije Gradskog vijeća

Komisija za poljoprivredu

pozicija

napomena

– Edin Šehić, predsjednik (SBIH) vijećnik VSS
– Nihada Okanović, član (SDA) iz reda građana, VSS, Slabije zastupljen spol
– Asmir Džananović, član (SDA) iz reda građana VSS
– Vahidin Smajlović, član (SDP) vijećnik VSS
– Adisa Spahić, član (SDP) iz reda građana Slabije zastupljen spol
Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanja, gradska priznanja i obilježavanja značajnih događaja i ličnosti

pozicija

Napomena

– Hasan Puškar, predsjednik (SDA) vijećnik VSS
– Senad Memić, član (SDP) iz reda građana VSS
– Mujačić Esed, član (SBIH) iz reda građana VSS
– Dženana Oštraković, član (BPS ) iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Mirsad Halilčević, član (SDU) iz reda građana VSS
Komisija za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe

pozicija

Napomena

– Danica Martić, predsjednica (SDP) iz reda građana Slabije zastupljen spol,
– Demir Milkić, član (SDP) vijećnik mladi
– Sead Hamidović, član (SDA) iz reda građana VSS
– Fatima Mehinbašić, član ( SDA ) iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Asja Salkić, član ( SDA ) iz reda građana VŠS, Slabije zastupljen spol
– Mersiha Jogunčić, član (NS ) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama

pozicija

Napomena

– Saša Operhal, predsjednik ( NS ) vijećnik VSS
– Jasmina Ahmetašević, član ( SDP ) iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Almedin Devedžić, član  ( SDA ) vijećnik VSS
– Elvedina Junuzović, član ( BPS ) iz reda građana Slabije zastupljen spol
– Edin Duraković, član      ( SDU ) iz reda građana
Komisija za budžet

pozicija

Napomena

– Osman Sulejmanović, predsjednik (SDP ) vijećnik VŠS
– Bašić Samed, član (SBIH) iz reda građana VSS
– Amir Hasičević, član  (NS ) iz reda građana VSS
– Senad Kadić, član (DF) iz reda građana VSS
– Admir Mešanović, član (BOSS) iz reda građana VSS
Komisija za praćenje položaja boračkih populacija

pozicija

Napomena

– Senahid Džebo, predsjednik ( SDA ) vijećnik VSS
– Arif Imamović, član          ( SDA ) iz reda građana
– Zaim Okić, član ( SDP ) iz reda građana VSS
– Vahid Bajrić, član            ( SDP ) vijećnik
– Osman Ahmetagić, član ( BPS ) iz reda građana Lice s invaliditetom – RVI
Komisija za urbanizam i ekologiju

pozicija

Napomena

– Alen Ibrišević, predsjednik ( SDU ) vijećnik VSS
– Adnan Muslimović, član ( SDA ) iz reda građana VSS
– Sead Gazibegović, član    ( SDP ) iz reda građana VSS
– Hajrudin Helić, član         ( NS ) iz reda građana VSS
– Jasenka Pitić, član (SBIH) iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol