Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Komisije Gradskog vijeća

Komisije Gradskog vijeća

Komisija za poljoprivredu
pozicija napomena
– Edin Šehić, predsjednik (SBIH) vijećnik VSS
– Nihada Okanović, član (SDA) Iz reda građana, VSS, Slabije zastupljen spol
– Asmir Džananović, član (SDA) Iz reda građana VSS
– Vahidin Smajlović, član (SDP) vijećnik VSS
– Adisa Spahić, član (SDP) Iz reda građana Slabije zastupljen spol, mladi
 Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanja, gradska priznanja i obilježavanja značajnih događaja i ličnosti
pozicija Napomena
– Hasan Puškar, predsjednik (SDA) vijećnik VSS
– Senad Memić, član (SDP) Iz reda građana VSS
– Mujačić Esed, član (SBIH) Iz reda građana VSS
– Dženana Oštraković, član (BPS ) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Ajdin Topčagić, član (SDU) Iz reda građana VSS, mladi
Komisija za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe
pozicija Napomena
– Zumreta Kenjar, predsjednica (SDP) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol,
– Demir Milkić, član (SDP) vijećnik mladi
– Sead Hamidović, član (SDA) Iz reda građana VSS,
– Fatima Mehinbašić, član ( SDA ) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Asja Salkić, član (SDA) Iz reda građana VŠS, Slabije zastupljen spol
– Mersiha Jogunčić, član (NS) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
Komisija za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama
pozicija Napomena
– Saša Operhal, predsjednik (NS) vijećnik VSS,
– Jasmina Ahmetašević, član (SDP) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol
– Almedin Devedžić, član (SDA) vijećnik VSS
– Elvedina Junuzović, član (BPS) Iz reda građana Slabije zastupljen spol
– Edin Duraković, član (SDU) Iz reda građana
Komisija za budžet
pozicija Napomena
– Osman Sulejmanović, predsjednik (SDP) vijećnik VŠS
– Bašić Samed, član (SBIH) Iz reda građana VSS
– Amir Hasičević, član (NS) Iz reda građana VSS
– Senad Kadić, član (DF) Iz reda građana VSS
– Admir Mešanović, član (BOSS) Iz reda građana VSS
Komisija za praćenje položaja boračkih populacija
pozicija Napomena
– Senahid Džebo, predsjednik (SDA) vijećnik VSS
– Amir Bajrić, član (SDA) Iz reda građana
– Zaim Okić, član (SDP) Iz reda građana VSS
– Vahid Bajrić, član (SDP) vijećnik
– Osman Ahmetagić, član (BPS) Iz reda građana Lice s invaliditetom – RVI
Komisija za urbanizam i ekologiju
pozicija Napomena
– Alen Ibrišević, predsjednik (SDU) vijećnik VSS, mladi
– Adnan Muslimović, član (SDA) Iz reda građana VSS, mladi
– Sead Gazibegović, član (SDP) Iz reda građana VSS
– Hajrudin Helić, član (NS) Iz reda građana VSS
– Jasenka Pitić, član (SBIH) Iz reda građana VSS, Slabije zastupljen spol