Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

OPĆINSKI NAČELNIK U POSJETI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE U SARAJEVU

OPĆINSKI NAČELNIK U POSJETI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE U SARAJEVU

2015-10-15T10:13:54+00:00 15.10.2015|

Općinski načelnik Nusret Helić i šef službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Aida Hodžić  15.10.2015. godine prisustvovali su sastanku u vezi s nastavkom realizacije projekta registracije nekretnina u BiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove/Sarajevo.

Projekat registracije nekretnina (RARP) i predhodno Projekat registracije zemljištva (LRP) su dio programskog pristupa za pružanje podrške funkcionalnom sistemu zemljišne administracije u BiH. Drugim riječima radi se o projektu usaglašavanja katastarskog i gruntovnog stanja.

 

Na sastanku je prezentovan sadržaj projekta usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u urbnom prostoru, kao i obaveze općine i općinskih sudova. Sastanak su vodili Direktor Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Željko Obradović, pomoćnik direktora Nedžad Pašalić i direktor uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K  Ivan Lesko, a učestvovali su predstavnici osamnaest općina i općinskih sudova. Nakon prezentacije uslijedila je diskusija na kojoj su aktivno razmatrana sva pitanja i prijedlozi učesnika skupa, prvenstveno za samu realizaciju aktivnosti projekta.

Cilj sastanka je nastavak projekta putem koje bi se ralizovala peta i šesta faza usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige. Kao jedan od zaključaka sastanka, a koji je proizašao iz rasprave, jest da je na daljnjoj realizaciji usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige neophodna kontinuirana saradnja učesnika i korisnika projekta.

Općinski načelnik je istaknuo da je cilj Općine Gračanica da se pruži podrška razvoju održivog sistema registracije nepokretnosti sa harmoniziranim zemljišno-knjižnim i katastarskim evidencijama, te zatražio da  se kroz petu fazu (već sljedeće godine) otpočne usaglašavanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja i za katastarske općine Donja i Gornja Lohinja, Donja Orahovica, Mirričina i Lukavica.

Federalna uprava se izjasnila da postoje realne šanse da se prihvate zahtjevi Općine Gračanica.