Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

26.09.2018|

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja općine Gračanica za 2018.godinu“ od 03.09.2018. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica za 2018.godinu, imenovana od strane Općinskog Načelnika, Rješenjem broj: 02-05-02941-2018 od 06.09.2018.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 

Rang

Podnosilac projektnog prijedloga

Broj bodova

1.

„PLAMINGO“d.o.o. Gračanica

70

2.

„ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica

63

3.

„WIRAC.NET“d.o.o. Gračanica

50

4.

„SEMING“ d.o.o. Gračanica

48

5.

Obrtnička djelatnost „MIS TEKSTIL“, Vl. Đulić Sabina, Gračanica

46

6.

Obućarski obrt „STEP“, vl. Ibrahimović Mirza, Gračanica

36

7.

„HS BAUKOP“ d.o.o. Gračanica

35


Napomena:
Rok za žalbu na objavljenu rang listu je 01.10.2018.godine

Gračanica, 24.09.2018.godine