Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

Obavlja normativno pravne, studijsko analitičke, stručno operativne i druge poslove koji se odnose na:

 • Sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom i internih kontrola,
 • Procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finsnsijskog upravljanja i kontrole u smislu:
 • Identifikaciju rizika, ocjene rizika i upravljanje rizikom od strane Gradonačelnika.
 • Ispunjavanje zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa.
 • Ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa.
 • Procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama.
 • Čuvanje sredstava od gubitaka, kao rezultata svih vidova nepravilnosti.
 • Procjenu integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući i procese internog i eksternog izvještavanja.
 • Pripremu strateškog, godišnjeg i pojedinačnog plana interne revizije.
 • Testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija.
 • Praćenje realizacije preporuka interne revizije od strane rukovodioca budžetskog korisnika.
 • Obavljanje zadataka konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije („Ad hock revizije“ po ovlaštenju Gradonačelnika).
 • Vršenje normativno pravnih poslova iz oblasti interne revizije.
 • Pripremu izvještaja i informacija interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika.
 • Evidenciju i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju.
 • Saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH,
 • Pripremu zahtjeva za budžet.
 • Druge poslove koji se po zakonu i drugim propisima stavljaju u službu interne revizije i po nalogu Gradonačelnika.