Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

16.04.2019|

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Viši samostalni referent za stambeno komunalne poslove 1 izvršilac
2.Viši referent za geodetska mjerenja u oblasti premjera i katastra

zemljišta i komunalnih uređaja

1 izvršilac
3.Viši referent – administrativno tehnički sekretar Općinskog Načelnika 1 izvršilac
4.Viši referent – vatrogasac – vozač 3 izvršioca
5. Referent za pomoćne poslove 1 izvršilac
6. Referent za održavanje opreme, magacioner, vozač- kurir 1 izvršilac

 

Tekst Javnog oglasa