Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Obrazovanje u gradu Gračanica

Obrazovanje u gradu Gračanica

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Prva Narodna osnovna škola u Gračanici otvorena je 1886. godine. To je današnja centralna osnovna škola koja nosi ime poznatog bosanskog književnika Hasana Kikića. Od 1948 godine, u Gračanici je otvorena Niža realna gimnazija sa malom maturom – kasnije osnovna škola „Mitar Trifunović Učo“, a danas Druga osnovna škola.
Osim spomenute dvije osnovne i jedne paralelne muzičke škole u Gračanici, na opštini radi još 9 centralnih i 10 podružnih škola, te dva Dječija obdaništa sa više punktova u gradu.

PARALELNA ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE

Paralelna škola za osnovno muzičko obrazovanje u Gračanici počela je sa radom septembra 1976. godine, pri Narodnom univerzitetu Gračanica.  Od 1979. godine radi u sastavu Radne organizacije Udružene osnovne škole i predškolske ustanove. Poslije rata, od školske 1996/97. nastavlja sa radom u okviru Osnovne škole „Hasan Kikić“.

Od početka školske  2004/05 radi u novoizgrađenom i savremeno opremljenom objektu sa tri odsjeka – klavir, harmonika, klasična gitara.
Nastavu pohađa oko 120 učenika.

SREDNJE OBRAZOVANJE

Prva Gimnazija u Gračanici otvorena je 1959. godine. Nakon više transformacija u oblasti srednjeg obrazovanja, danas radi pod imenom čuvenog gračaničkog intelektualca i univerzitetskog profesora Dr. Mustafe Kamarića. Ima tri smjera: opći, matematički i filološki.
Mješovita srednja škola u Gračnici, školuje šest tehničkih zanimanja – mašinsko, elektrotehničko, ekonomsko, turističko – ugostiteljsko, medicinsko i zubnotehničko.

Nazive, adrese i kontakte svih osnovnih, srednjih i privatnih škola na području grada Gračanica možete pronaći ovdje.