Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Aktuelni projekti

Aktuelni projekti

AKTUELNI PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA Zaštita desnog kolektora kroz regulaciju korita rijeke Sokoluše
PERIOD IMPLEMENTACIJE 7 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 400.896,99 KM

 

IZVORI FINANSIRANJA Budžet

200.000,00 –Kantonalno ministarstvo

100.000,00-Fond za zaštitu okoliša FBiH

100.896,99-Budžet

OPIS PROJEKTA Izgradnja regulacije korita rijeke Sokluše u dužini od cca 250 m

 

NAZIV PROJEKTA Nastavak izgradnje kanalizacionih kolektora na području Općine Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 9 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 683.802,43 KM
IZVORI FINANSIRANJA 200.000,00 Fond za zaštitu okoliša

384.446,52 Kredit Evropske investicijske banke

OPIS PROJEKTA Izgradnja sekundarnih kolektora i žabljih poklopaca

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja u Gračanici
PERIOD IMPLEMENTACIJE 9 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 698.585,04 KM
IZVORI FINANSIRANJA 238.939,54 KM -UNDP BIH

Vodovod i kanalizacija Gračanica

Općina Gračanica

Budžet

OPIS PROJEKTA Izgradnja distributivnih i potisnih cjevovoda, te rekonstrukcija postojećih, te izgradnja novih rezervoara

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradnji sekundarne distrbutivne mreže u dijelu naselja Bijela Polja, Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 4 mjeseca
VRIJEDNOST PROJEKTA 39.807,33 KM
IZVORI FINANSIRANJA Kantonalno ministarstvo
OPIS PROJEKTA Izgradnja sekundarnih distributivnih cjevovoda

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradni centralnog rezervoara U MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 6 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 91.696,20 KM
IZVORI FINANSIRANJA Kantonalno ministartsvo

MZ Škahovica

OPIS PROJEKTA Izgradnja rezervora za vodu od 125  m3

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradnji razvodnog cjevovoda u MZ Rašljeva
PERIOD IMPLEMENTACIJE 6 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 80.274,59 KM

 

IZVORI FINANSIRANJA Kantonalno ministarstvo

Budžet

Općina Centar Sarajevo

OPIS PROJEKTA Izgradnja cjevovoda u MZ Rašljeva

 

NAZIV PROJEKTA „Oporavak od poplava kroz stambeno zbrinjavanje“
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2017 – Februar 2020
VRIJEDNOST PROJEKTA 15 miliona EUR
IZVORI FINANSIRANJA
  1. Finansijer projekta je Evropska unija (12,5 miliona eura);
  2. Sufinansijeri projekta su:
  • Entitetske vlade;
  • Partnerske općine/gradovi;
  • UNDP u BiH.
CILJ PROJEKTA Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine, započet je u septembru 2017. godine i ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima.

Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim općinama i gradovima.

Program se implementira u 44 općine/gradova u BiH, među kojima se nalazi i Općina Gračanica.

 

NAZIV PROJEKTA Sanaciji dionice puta Prijeko Brdo-Trnovci, MZ Prijeko Brdo
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 30.07.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 62.959,74 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Planirano je izvođenje radova na sanaciji dionice puta Prijeko Brdo-Trnovci, na području MZ Prijeko Brdo, zbog dotrajalosti podloge i pojavljivanja udarnih rupa. Realizacijom navedenog ugovora će se stvoriti bolji uslovi za učesnike u saobraćaju na navedenoj dionici puta, koji dalje vodi prema MZ Džakule i dalje prema Doborovcima, odnosno Gračanici. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta Vrela-Guvna, MZ Soko
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 31.08.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 89.740,76 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Planirano je izvođenje radova na sanaciji dionice puta Vrela-Guvna, na području MZ Soko, zbog dotrajalosti podloge i pojavljivanja udarnih rupa. Realizacijom navedenog ugovora će se stvoriti bolji uslovi za učesnike u saobraćaju na navedenoj dionici puta, koji dalje vodi prema centru MZ, odnosno Gračanici. Za realizaciju navedenog ugovora građani su obezbijedili dio sredstava vlastitim učešćem, a dio sredstava je obezbijeđen i od JU Direkcija cesta Tuzlanskog kantona. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta R460-Most, MZ Doborovci
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 03.10.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 8.998,47 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Ugovorom je planirano je izvođenje radova na sanaciji dionice puta od R460 do Mosta, na području MZ Doborovci. Realizacijom navedenog ugovora će se novo naselje koje gravitira centru mjesne zajednice povezati asfaltnim putem sa regionalnom cestom R460. Ovo je samo prva faza a u nastavku bi se trebala uraditi tri kraka puta koja vode do novoizgrađenog naselja, uz učešće građana.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Huskanovići, MZ Doborovci
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 03.10.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 10.168,47 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Ugovorom je planirano je izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Huskanovići, na području MZ Doborovci. Realizacijom navedenog ugovora će ovo naselje dobiti kvalitetnu putnu komunikaciju koja će znatno unaprijediti uslove življenja na datom području. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Asfaltiranje puta i platoa ispred ambulante u Donjoj Orahovici
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zakjučen Ugovor, 29.10.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 11.662,56 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji prilaza Ambulanti porodične medicine u MZ Donja Orahovica (pristupni put i plato) znatno će se unaprijediti uslovi kako za korisnike usluga navedene ambulante tako i za zaposlenike. Navedeni objekat se nalazi u centru MZ Donja Orahovica pa će samim tim realizacijom ovog ugovora biti popravljen izgled i opća slika ove mjesne zajednice. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija glavnog puta u MZ Buk
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 29.10.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 28.518,75 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Ovaj projekat predstavlja nastavak sanacije glavnog puta koji vodi od MZ Biberovo Polje prema centru MZ Buk i to dionice od već asfaltirane dionice prema centru što nakon završetka preostale dionice treba da poveže centar mjesne zajednice sa regionalnim putem Gračanica-Srnice i u znatnoj mjeri unaprijedi kvalitet življenja stanovnika ovog područja te samim tim i smanjenje migracije stanovnika. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile. Vrijedno je napomenuti da će građani vlastitim sredstvima pomoći u realizaciji ovog projekta.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta Farma-Škola u MZ Pribava
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 05.11.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 32.699,75 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji dionice puta Farma- Škola u MZ Pribava, realzovala bi se prva faza sanacije dotrajalog glavnog asfaltnog puta kroz Mjesnu zajednicu Pribava, a već naredne godine bi se u drugoj fazi sanirala kompletna saobraćajnica koja se proteđe od Farme do Kvačnice uz koju je smješten i najveći broj stanovnika mjesne zajednice. Za realizaciju ovog projekta građani su prikupili dio sredstava. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Sumbići, MZ Soko
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 30.11.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.863,22 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji puta u naselju Sumbići, Mjesna zajednica Soko, znatno će se poboljšati uslovi življenja stanovnika ovog naselja kroz bolju povezanost sa centrom mjesne zajednice i dalje. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Guvna-prema kući Hadžić Nurije, MZ Soko
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 30.11.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.973,20 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji puta u naselju Guvna-prema kući Hadžić Nurije, Mjesna zajednica Soko, znatno će se poboljšati uslovi življenja stanovnika ovog naselja kroz bolju povezanost sa centrom mjesne zajednice i dalje. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Nabavka dvoslojnih vibropresovanih ploča za rekonstrukciju Pekarskog prolaza, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor 22.11.2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 7.007,16 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Realizacijom ovog ugovora, odnosno dopremanjem dvoslojnih vibropresovanih ploča proizvedenih od visokokvalitetnog betona, sa završnim slojem kvarcnog pijeska, u različitim bojama po izboru projektanta, treba da se započnu radovi na sanaciji Pekarskog prolaza u centru MZ Gračanica, čime će se značajno unaprijediti izgled i funkcionalnost na navedenoj lokaciji. Prolaz se nalazi u neposrednoj blizini ranije saniranog prolaza od autobuske stanice prema apoteci tako da će oba prolaza imati istovjetni dizajn čime će se značajno popraviti izgled samog centra grada.

 

NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija dionice puta Mezarje-Brezik, MZ Stjepan Polje
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 03.12.2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 9.260,15 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na rekonstrukciji dionice puta Mezarje-Brezik, u mjesnoj zajednici Stjepan Polje značajno će se poboljšati uslovi življenja za stanovnike navedenog naselja i realizaciom druge faze u potpunosti povezalo kvalitetnom saobraćajnicom sa ostatkom mjesne zajednice i dalje. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Asfaltiranje puta u MZ Lendići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 03.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 29.901,69 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenje radova na asfaltiranju dionice puta u MZ Lendići predstavlja nastavak ranije započetog projekta asfaltiranja puta koji ovu mjesnu zajednicu povezuje sa MZ Gračanica, te bi se u narednom periodu realizacijom još jedne faze dio naselja koji gravitira centru grada u potpunosti povezao kvalitetnom saobraćajnicom sa centrom grada. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Izgradnja igrališta na poligonu u MZ Gornji Doborovci
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 03.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 19.879,53 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Radovi planirani navedenim ugovorom predstavljaju nastavak izgradnje igrališta u MZ Gornji doborovci, a isti obuhvataju izgradnju tribina. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta Europrost-M4 u naselju Gornja Miričina, MZ Miričina
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 11.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 39.999,96 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvođenje radova na sanaciji puta Europrost-M4 u naselju Gornja Miričina, MZ Miričina, predstavlja drugu fazu sanacije cjelokupn edionice puta, te bi u narednom periodu u trećoj fazi u potpunosti ovo naselje bilo povezano kvalitetnom saobraćajnicom sa magistralnom cestom M4. Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile. Za realizaciju ovog projekta građani su prikupili 25% sredstava.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Mahala, MZ Džakule
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 11.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 30.949,43 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji dionice puta u naselju Mahala, MZ Džakule u znatnoj mjeri će biti poboljšani uslovi življenja stanovništva ovog naselja.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija oštećenja asfaltnih puteva u MZ Vranovići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 12.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.994,03 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Ovim ugovorom je predviđena sanacija oštećenja na dionici puta koji od centra mjesne zajednice Vranovići vodi preko naselja Karići prema regionalnom putu Bukva-Srebrenik. Prioritetno će se raditi velika oštećenja u samom centru MZ.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Zamjena stolarije na objektu Društvenog doma „Škahovica“ u MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 11.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 13.462,02 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenje radova na zamjeni stolarije na objektu Društvenog doma „Škahovica“ u MZ Škahovica, predstavlja prvu fazu radova na utopljavanju i uređenju društvenog doma. Naime nakon zamjene dotrajalih drvenih prozora i postavljanja PVC prozora sa termoizolacionim staklima, treba da uslijedi naredna faza a to je oblaganje zidova stiroporom i postavljanje fasade, čime bi se dobio energetski učinkovit objekat a popravio bi se i sam izgled centra mjesne zajednice. Navedeni ugovor će biti realiziran u prvom mjesecu 2019.godine čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija pristupnog puta u naselju Karići, MZ Babići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 13.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 2.104,36 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na sanaciji pristupnog puta u naselju Karići, MZ Babići, dio domaćinstava će biti povezan asfaltnim putem sa glavnom saobraćajnicom kroz ovaj dio mjesne zajednice, što nakon rekonstrukcije glavnog pta kroz naselje Karići stvara mnogo bolje uslove življenja.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Izgradnja javne rasvjete u naselju Basići, MZ Donja Orahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Decembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.877,25 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Ovim ugovorom je predviđeni su radovi na postavljanju napojnih kablova i rasvjetnih tijela na već postavljene stubove u naselju Basići, MZ Donja Orahovica, čime će se građanima ovog naselja a pogotovo učenicima koji u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima koriste ovaj put u značajnoj mjeri stvoriti bolje uslove i sigurnost.

 

NAZIV PROJEKTA Iskop kanala pored puta u naselju Stankove Bare, MZ Stjepan Polje
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 17.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.879,60 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenje radova na iskopu kanala pored puta u naselju Stankove Bare, MZ Stjepan Polje, predstavlja prvu fazu uređenja puta Inkubatorska stanica-Dživraci.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u Donjoj Orahovici i Donjoj Lohinji
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 18.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 4.563,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Grant
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na čišćenju i uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u Donjoj Orahovici i Donjoj Lohinji (Habibov kamen-most na rijeci Spreči kod Kakmuža), stvoriće se bolji uslovi za korištenje poljorivrednog zemljišta. Finansiranje ovog projekta se vrši iz sredstava prikupljenim od pretvorbe poljoprivrednog zemljišta.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu na području MZ Stjepan Polje
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 18.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 40.541,55 KM
IZVORI FINANSIRANJA Grant
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na čišćenju i uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu na području Stjepan Polja, stvoriće se bolji uslovi za korištenje poljorivrednog zemljišta, a ujedno se oborinske vode odvode dalje od bunara koji se koriste za snabdijevanje stanovnika vodom. Finansiranje ovog projekta se vrši iz sredstava prikupljenim od pretvorbe poljoprivrednog zemljišta.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.

 

NAZIV PROJEKTA Izrada oborinske kanalizacije kod Atifove pilane, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Zaključen Ugovor, 20.12.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.780,15 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvođenjem radova na izradi oborinske kanalizacije kod Atifove pilane, MZ Gračanica, stvoriće se uslovi za prikupljanje oborinskih voda i uvođenje u korito Drijenče, čime će se smanjiti se mogućnost nakuplanja oborinskih voda i plavljenja lokalne ceste Gračanica-Malešići i ugrošavanja privrednih i stambenih objekata na tom području.

Realizacija ovog ugovora će uslijediti čim to vremenske prilike budu dozvolile.