Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Vijećnici

Vijećnici

STRUKTURA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko  vijeće je organ odlučivanja u Gradu koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada Gračanica.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i Grada.
Izbor vijećnika Gradskog vijeća i trajanje njihovog mandata vrši se i utvrđuje na način i po postupku utvrđenom Ustavom i Zakonom.

Gradsko vijeće broji 30 vijećnika pri čemu je u sazivu 2016. – 2020. stranačka zastupljenost sljedeća:

SPISAK VIJEĆNIKA Gradskog vijeća Gračanica (saziv 2016. – 2020.)

Red.

broj

Prezime i ime Politički

subjekt

adresa napomena
1. SMAJLOVIĆ VAHIDIN SDP Škahovica Predsjednik kluba
2. KRAJINOVIĆ NIHAD, SDP Gračanica Predsjedavajući GV
3. SULEJMANOVIĆ OSMAN,, SDP Babići Zamjenik Predsjednika kluba
4. TOPČAGIĆ MIRZET, SDP Soko
5. HASIĆ IBRAHIM, SDP Malešići
6. BAJRIĆ VAHID SDP Donja Orahovica
7. HADŽIĆ MIRSAD SDP Lukavica
8. MILKIĆ DEMIR SDP Gračanica
9. ŠAKUŠIĆ AHMET SDP Malešići
10. PUŠKAR  HASAN, SDA Soko Predsjednik kluba
11 DEVEDŽIĆ ALMEDIN SDA Lukavica ZamjenikPredsjedavajućeg GV
12. MUJKIĆ MIRSAD SDA Malešići
13. MUSLIMOVIĆ ADNAN SDA Rašljeva
14. AHMETOVIĆ HALID SDA Doborovci
15. ALIHODŽIĆ NERMINA SDA Donja Orahovica
16. DIZDAREVIĆ KEMAL SDA Soko
17. DŽEBO SENAHID SDA Stjepan Polje Zamjenik Predsjednika kluba
18. HADŽIĆ NEJRA SDA Stjepan Polje
19. DEDIĆ DINO, SBiH Škahovica Predsjednik kluba
20. JUKAN DŽEMAL SBiH Pribava Zamjenik Predsjednika kluba
21. ŠEHIĆ EDIN samostalni Babići
22. OMEROVIĆ MUHAMED, , NS Stjepan Polje Predsjednik kluba
23. SAŠA OPERHAL NS Gračanica
24. DŽANANOVIĆ MIRZA NS Pribava Podnešena ostavka
25. IBRIŠEVIĆ EDIN, samostalni Stjepan Polje Predsjednik kluba
26. IBRIŠEVIĆ ALEN samostalni Stjepan Polje Zamjenik Predsjednika kluba
27. AVDIĆ ARNES BPS Donja Orahovica Predsjednik kluba
28. ALJIĆ ADEM BPS Gračanica
29. MUJIĆ ALEN DF Donja Orahovica Zamjenik Predsjednika kluba
30. MEŠIĆ FADIL, BOSS Malešići Zamjenik Predsjednika kluba