Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Projekti

Projekti

Vlada Švicarske pokrenula je 2016. godine Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Projekat je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH)… višeEU ProLocal projekat se fokusira na mala i srednja preduzeća iz četiri ključna privredna sektora (obrada drveta, prerada metala, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih opština. Poseban akcenat stavljen je na dalji razvoj konkurentosti malih i srednjih preduzeća pogođenih poplavama u 2014. godini. U okviru svog djelokruga, Program pruža podršku kompanijama da se integrišu u međunarodne lance vrijednosti, a istovremeno promoviše ostvarivanje ekonomskih sinergija kroz poslovne mreže… više