Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Gradski pravobranilac

Gradski pravobranilac

Jasminka Imširović, dipl.pravnik

Rođ. 10.09.1956. god. u Gračanici. Gimnaziju završila 1975. god. u Gračanici, Pravni fakultet u Sarajevu 1980.god. Radno je bila angažovana 12 godina u Općini Gračanica, u Službi za imovinsko-pravne poslove, u periodu. Od 1984. do l992. god. obavljala poslove Šefa navedene Službe, zatim 3 godine u d.d. “Fortuna” Gračanica na poslovima pravnika preduzeća.

Tel: 035/ 700 – 820
Fax: 035/706-679
e-mail: [email protected]