Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

JAVNE USTANOVE, JAVNA PREDUZEĆA, JZU, PIO/MIO

JAVNE USTANOVE, JAVNA PREDUZEĆA, JZU, PIO/MIO

JAVNE USTANOVE, JAVNA PREDUZEĆA, JZU, PIO/MIO

 1. Grad Gračanica
  Mula Mustafe Bašeskije br.1; 75320 Gračanica
  035-700-800
  www.gracanica.gov.ba
 2. JP “Komus”
  Mehmeda Ahmedbegovića 9; 75320 Gračanica
  035-706-622
  www.komus.ba
 3. Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“
  Skver bb, 75320 Gračanica
  E-mail : [email protected]
  Brojevi telefona:
  035 702 007 (tel + fax)
  035 706 062 (služba održavanja)
  035 706 012 (Direktor)
  Prijava kvara (telefoni):
  035 706 062
  035 702 007
  061 164 076
  Radno vrijeme:

  7,30 – 15,30
  www.vodovodgracanica.ba
 4. JU “Bosansko-kulturni centar”
  111.Gračaničke brigade br.1; 75320 Gračanica
  035-703-186
  http://bkc-gracanica.ba/contact-us
 5. JU Centar za socijalni rad
  Armije BiH; 75320 Gračanica
  035-703-144
  035-702-566
 6. JU Dječije obdanište ”Naša djeca”
  Mejdan Dedid sokak br. 8; 75320 Gračanica
  035-706-631
 7. JU ” Veterinarska stanica”
  Šenik br. 5, 75320 Gračanica
  035/705-236
  www.jpveterinarskagracanica.net
 8. JU “Gradska apoteka”
  Alije Izetbegovića; 75320 Gračanica
  035-703-909
  www.gradskaapoteka.com
 9. JZU ” Dom zdravlja”
  Mehmeda Ahmedbegovića br.40; 75320 Gračanica
  035-369-210
  www.dzgracanica.com
 10. JZU “Opća bolnica
  Mehmeda Ahmedbegovića br.40; 75320 Gračanica
  Tel. +387 35 702032
  703624
  www.obgr.net
 11. Općinski sud Gračanica
  Armije BiH; 75320 Gračanica
  035 367 800
  www.opsud-gracanica.pravosudje.ba
 12. BH Pošta
  M.Vehbiefendije Šemsekadića; 75320 Gračanica
  035-703-550
  www.posta.ba
 13. BH Telekom Tuzla odjeljenje Gračanica
  M.Vehbiefendije Šemsekadića; 75320 Gračanica
  035-703-333
  www.bhtelecom.ba
 14. Biro za zapošljavanje
  Adresa: Mehmeda Ahmedbegovića br.9
  75 320 Gračanica
  Telefon: 035 367-507; 035-367-509
  Fax: 035 367-507
  E-mail: [email protected]
  Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 7:30 – 16:00
  www.szztk.ba/kontakt
 15. FZ PIO i MIO KN Tuzla poslovnica Gračanica
  22.Divizije; 75320 Gračanica
  035-703-276
  www.fzmiopio.ba
 16. Kantonalni ured Tuzla, Porezna ispostava Gračanica
  Adema Alića; 75320 Gračanica
  035-703-916
  www.pufbih.ba
 17. Policijska uprava Gračanica
  M.Vehbiefendije Šemsekadića; 75320 Gračanica
  035-706-222
  www.muptk.ba/pu-graanica-59
 18. Zavod za zdravstveno osiguranje TK Tuzla, poslovnica Gračanica
  Fridriha Folglara bb; 75320 Gračanica
  035-700-411
  www.zzotk.ba