Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Lokalno ekonomsko vijeće

Lokalno ekonomsko vijeće

Članovi Lokalnog ekonomskog vijeća Općine Gračanica:

Privatni sektor:

 1. Helić Nusret, načelnik općine, predsjednik
 2. Sead Terzić, Plastex d.o.o., član
 3. Suad Helić, RPC Superfos d.o.o., član
 4. Faruk Širbegović, Širbegović inženjering d.o.o., član
 5. Said Karalić, Kovan MI d.o.o., član
 6. Vahid Brkić, Trgovir d.o.o., član
 7. Ramiz Grapkić, Jadrina d.o.o., član
 8. Nermin Avdagić, Radial d.o.o., član
 9. Rasim Husić, ZZ Gračanka, član
 10. Samir Ćurić, Plamingo d.o.o., član
 11. Mujo Hasić, Variplast d.o.o., član
 12. Hasan Avdić, SAX d.o.o. član
 13. Kemal Hamzić, Klaus-Lehman d.o.o., član

Javni sektor:

 1. Fuad Alić, JP „Vodovod i kanalizacija“, član
 2. Sead Gazibegović, JP „Elektrodistribucija“, član
 3. Redžo Alihodžić, JU MSŠ Gračanica, član
 4. Mirza Hodžić, Općina Gračanica, član
 5. Senad Memić, JP „Komus“, član
 6. Aida Hodžić, Općina Gračanica, član
 7. Minka Kurtović, JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“, član
 8. Nedžad Peljto, JU BKC Gračanica
 9. Nihad Sinanović, Općina Gračanica
 10. Fernada Helić-Čamdžić, Općina Gračanica

Nevladin sektor:

 1. Sead Jahić, Udruženje poslodavaca Općine Gračanica, član
 2. Hasan Omerović, Udruženje obrtnika Općine Gračanica, član
 3. Abida Jahić, Udruženje poljoprivrednika Općine Gračanica, član

 


Zapisnici

Zapisnik sa prvog sastanka LEV-a

160 preuzimanja | Veličina: 152.08 KB

Zapisnik sa drugog sastanka LEV-a

161 preuzimanja | Veličina: 172.00 KB