Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Kultura grada Gračanica

Kultura grada Gračanica

Kulturni život grada Gračanice danas održavaju kako javne ustanove, tako i veći broj kulturno-umjetničkih društava, udruženja građana, te kreativnih pojedinaca. Centralno mjesto zauzima Bosanski kulturni centar Gračanica (BKC), kao javna ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje. BKC djeluje u vlastitoj zgradi sa ukupnom površinom od oko 3.000 m2. U okviru BKC-a kao posebne organizacione jedinice djeluju Radio Gračanica (osnovana 1969. godine), zatim Narodna biblioteka “Dr. Mustafa Kamarić” (koja baštini tradiciju Narodne biblioteke Gračanica, osnovane daleke 1928. godine), kao i Kino (čiji začeci padaju u razdoblje pred Drugi svjetski rat). BKC raspolaže i savremenim galerijskim prostorom, izgrađenim 1999., u okviru kojeg je izložena stalna postavka Zavičajne muzejske zbirke. BKC organizira više kulturnih događaja, uključujući godišnji Festival dječijeg teatra Bosne i Hercegovine, zatim tradicionalnu manifestaciju “Ljetne večeri pod lipama Gračanice”, kao i veći broj drugih kulturnih događaja (promocija knjiga, pozorišnih predstava, umjetničkih i tematskih izložbi, itd.). Na prostoru grada Gračanica aktivan je i veći broj udruženja građana i društava koji djeluju u u oblasti kulture, poput BZK “Preporod”, KUD “Adem Alić” i drugih udruženja u Gračanici, zatim kulturno-umjetničkih društava i udruženja građana u Stjepan Polju, Malešićima Škahovici, Doborovcima, Miričini, Lukavici, itd. U novije vrijeme, u oblasti kulture sve više dolaze do izražaja udruženja žena i njihova djelatnost (u Lukavici, Sokolu, Škahovici, Pribavi, Donjoj Orahovici i dr.). Značajan doprinos kulturi predstavlja i časopis za kulturnu historiju “Gračanički glasnik”, koji kontinuirano izlazi dva puta godišnje od 1996., u izdanju Izdavačke kuće “Monos”. Po svojoj programskoj koncepciji, časopis je baziran na kulturnu historiju u najširem smislu, ali obrađuje i druge društvene teme vezane za lokalnu zajednicu. Časopis je okupio više stotina  saradnika iz zemlje i inostranstva, uključujući i veći broj univerzitetskih profesora i istaknutih stručnjaka, a pokrenuo je i niz projekata vezanih za očuvanje, promociju i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa grada Gračanica.