Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Završeni projekti

Završeni projekti

REALIZIRANI PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA Sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda Prijeko Brdo
PERIOD IMPLEMENTACIJE 6 mjeseci
VRIJEDNOST PROJEKTA 122.118,74 KM
IZVORI FINANSIRANJA Kantonalno ministarstvo
OPIS PROJEKTA Sanirana i izgrađena regulacija korita rijeke u MZ Prijeko Brdo

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija klizišta na lokalnom putu Malešići-Golaći
PERIOD IMPLEMENTACIJE 3 mjeseca
VRIJEDNOST PROJEKTA 62.533,20 KM
IZVORI FINANSIRANJA Svjetska banka

Budžet

OPIS PROJEKTA Sanirano klizište sa sanirana saobraćajnica u MZ Malešići

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija klizišta na lokalnom putu Stjepan polje-Jahići
PERIOD IMPLEMENTACIJE 3 mjeseca
VRIJEDNOST PROJEKTA 62.533,20 KM
IZVORI FINANSIRANJA Svjetska banka

Budžet

OPIS PROJEKTA Izvršena sanacija klizišta i saobraćajnice u MZ Stjepan polje

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradnji sekundarne distributivne mreže u naselju Seljanuša
PERIOD IMPLEMENTACIJE 3 mjeseca
VRIJEDNOST PROJEKTA 44.374,99
IZVORI FINANSIRANJA Kantonalno ministarstvo
OPIS PROJEKTA Izgrađena sekundarna vodovodna mreže u naselju Seljanuša

 

NAZIV PROJEKTA Iskop i zagrtanje kanala mašinskim putem na izgradnji vodovodne mreže u MZ Rašljeva na dionici Mehići-Brdo
PERIOD IMPLEMENTACIJE Mart 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 5.005,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršen je iskop kanala (rova), polaganje cijevi za vodu i zagrtanje kanala mašinskim putem u sklopu radova na izgradnji vodovodne mreže u MZ Rašljeva na dionici Mehići-Brdo“

 

NAZIV PROJEKTA Nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Donja Orahovica.
PERIOD IMPLEMENTACIJE Februar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 2.200,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Donja Orahovica, a montažu iste je organizovala i izvršila MZ Donja Orahovica u vlastitoj režiji.

 

NAZIV PROJEKTA Isporuka i ugradnja paketne toplotne podstanice snage 15 kW i ventila sa termostatskom glavom u sistemu daljinskog grijanja zgrade Zavoda za zapošljavanje Gračanica.
PERIOD IMPLEMENTACIJE 10.02.-20.05.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.991,92 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Isporuka i ugradnja paketne toplotne podstanice snage 15 kW i ventila sa termostatskom glavom u sistemu daljinskog grijanja zgrade Zavoda za zapošljavanje Gračanica, u cilju energijske efikasnosti i smanjenja i zagađenja okoliša obzirom da se objekat prikopčava na zagrijavanje energijom koja se isporučuje iz „Eko-toplane“ koja je i građena u cilju smanjenja emisije čestica koje uzrokuju zagađenje zraka u MZ Gračanica.

 

NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta-čišćenje, krčenje i izgradnja sistema za odvodnju na području naselja Stjepan Polje, Općina Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 23.03.-30.03.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 4.095,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je nabavka projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta- čišćenje, krčenje i izgradnja sistema za odvodnju na području naselja Stjepan Polje, Općina Gračanica, te će se na osnovu iste pristupiti realizaciji u cilju obezbjeđenja ocjeđivanja voda u zoni kanala i očuvanje i stvaranje površina pogodnih za poljoprivrednu proizvodnju.

 

NAZIV PROJEKTA Nabavka vodovodne instalacije PEHD cijevi za MZ Rašljeva
PERIOD IMPLEMENTACIJE 05.04.2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.950,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je nabavka vodovodnih PEHD cijevi za izgradnju primarne i sekundarne mreže u vodovodnom sistemu u MZ Rašljeva.

 

NAZIV PROJEKTA Izrada glavnog projekta dijela vodovodnog podsistema (rezervoari i potisni cjevovodi) Bijela Polja-Drafnići-Gornja Lohinja-Hurije-Seljanuša, općina Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE April 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.903,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je nabavka usluge izrade Glavnog projekta dijela vodovodnog podsistema (rezervoari i potisni cjevovodi) Bijela Polja-Drafnići-Gornja Lohinja-Hurije-Seljanuša, općina Gračanica, kako bi se obezbijedio nastavak ranije započetog projekta i na osnovu istog mogli aplicirati za sredstva sa viših nivoa vlasti i fondova.

 

NAZIV PROJEKTA Nabavka sadnica za potrebe općine Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE April 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.511,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je nabavka sadnica voća za potrebe općine Gračanica, s tim da su nabavljene autohtone vrste sadnica voća sa ciljem podjele domaćinstvima po mjesnim zajednicama sa obuhvatom što većeg broja domaćinstava i onih koji na ovaj način nisu u dosadašnjem periodu dobijali sadnice, kako bi se na našem području potaklo voćarstvo i očuvale autohtone vrste voća.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na sanaciji propusta u zaseopku Garaže  u MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE April 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.999,53 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji propusta u naselju Garaže u MZ Škahovica i saniran put na prilazu propustu sa obje strane, a u cilju sprečavanja daljeg oštećenja puta usljed obilnih padavina.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na sanaciji krova objekta u krugu Fering-a za potrebe održavanja Sajma Grapos-Expo 2018.
PERIOD IMPLEMENTACIJE April 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 1.742,50 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji oštećenja na krovnom pokrivaču na halama u kojima je planirano održavanja tradicionalnog devetog po redu“ Sajma Grapos-Expo 2018“, jer se navedena lokacija i u budućnosti planira koristiti u navedene svrhe.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na sanaciji puta Centar-Ahmuljići, MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Maj 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.946,29 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji puta Centar-Ahmuljići, MZ Škahovica, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju mještana navedenog naselja sa centrom Mjesne zajednice Škahovica a samim tim i općinom Gračanica.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na sanaciji dionice puta u naselju Hatemići, MZ Donja Orahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Maj 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 5.214,88 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji dionice puta u naselju Hatemići, MZ Donja Orahovica, što predstavlja nastavak radova na sanaciji puta u navedenom naselju, kako bi se stanovništvu obezbijedili bolji uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Donja Orahovica i općinom Gračanica.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradnji Spomen obilježja u MZ Buk, općina Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Maj 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.967,35 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Buk, općina Gračanica, što predstavlja dio radova na ukupnom projektu koji je dijelom finansiran iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona kao i učešćem građana Mjesne zajednice Buk, što predstavlja privođenje kraju aktivnosti na trajnom obilježavanju mjesta stradanja ljudi u proteklom ratu.

 

NAZIV PROJEKTA Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže vodovodnog sistema Kulovići u MZ Džakule.
PERIOD IMPLEMENTACIJE Maj 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 15.364,23 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena jer izgradnja distributivne mreže vodovodnog sistema u naselju Kulovići, Mjesna zajednica Džakule, čime je određeni broj domaćinstava trajnije riješio pitanje snabdijevanja vodom za piće.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice Patkovača, kod broja 18, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 14.952,60 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji ulice Patkovača, kod broja 18, MZ Gračanica, dužina ulice 70m, širina 4,7-6,4 m, površine 400 m2.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija makadamskog puta Rašljeva-Miričina-Beledije, MZ Miričina
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 4.995,90 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su radovi na sanaciji makadamskog puta Rašljeva-Miričina-Beledije, sa iskopim odvodnih kanala, u dužini od 400m te nasipanjem sa kamenim materijalom u cilju uređenja alternativnog pravca između ove dvije mjesne zajednice i boljoj uvezanosti dijela naselja MZ Miričina.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice kroz naselje Malta-Nurkići-Javor u MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 81.020,74 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija ulice kroz naselje Malta-Nurkići-Javor, MZ Gračanica prema novom naselju za smještaj romskih porodica, sa izgradnjom oborinske i fekalne kanalizacije.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta u MZ Gornja Lohinja
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 4.787,64 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija dionice makadamskog puta u MZ Gornja Lohinja koja povezuje ovu mjesnu zajednicu sa MZ Gornja Orahovica, sa nasipanjem kamenog materijala sa  valjanjem i čišćenje kanala pored puta.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice kroz naselje Bahići u MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 93.783,56 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija ulice kroz naselje Bahići u MZ Gračanica, dužine 330 m, širine 5,0 m, sa svim pripremnim radovima na postavljanju oborinske kanalizacije. Ukupna površina zastrta asfaltom debljine 7cm je 1.700 m2, te su ugrađeni odgovarajući slivnici šahtovi i ivičnjaci. Ova dionica puta je ujedno i dio puta koji povezuje MZ Babići sa MZ Gračanica.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija trotoara od Zvijezde do podrušne osnovne škole u MZ Babići
PERIOD IMPLEMENTACIJE 01.08.-15.08.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 15.543,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija trotoara od raskrsnice Zvijezda do područne škole u Babićima, sa postavljanjem ivičnjaka i asfaltiranjem trotoara te postavljanjem ograda na mostu preko vodotoka u cilju zaštite pješaka. Ovim projektom je povećana sigurnost učenika koji svakodnevno koriste ovu dionicu puta za pristup školi.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija potpornog zida u MZ Doborovci
PERIOD IMPLEMENTACIJE 20.06.-25.06.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 4.666,19 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija potpornog zida u MZ Doborovci u cilju zaštite putne komunikacije od obrušavanja okolnog terena.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta Centar-Okići u MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 25.06.-02.07.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 14.565,07 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija puta koji povezuje naselje Okići sa centrom MZ Škahovica u dužini od 160m i širini 3m (ukupna površina asfalta 480m2, debljine 7cm.

 

NAZIV PROJEKTA Izrada dijela zamjenskog cjevovoda kaptaža Vukćevice-rezervoar Hamzići, u vodovodnom sistemu MZ Malešići
PERIOD IMPLEMENTACIJE 02.07.-06.07.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 10.413,66 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršen je iskop uz staru trasu cjevovoda, na rastojanju 30-40cm, u cilju polaganja novog zamjenskog cjevovoda  u dužini od 472m, presjeka DN 90mm, te zatrpavanj rova..

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija Kovačke ulice u MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 10.08.-20.08.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 26.219,70 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija Kovačke ulice (pored doma penzionera) u MZ Gračanica, ukupne dužine 135m, prosječne širine 4m, površine 550 m2, sa izgradnjom oborinske kanalizacije sa svim pripadajućim objektima.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice Šehitluci u MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juli-Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 41.227,29 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija ulice Šehitluci (prema sportskom poligonu Drijenča-Lipa), u dužini od 190 m, prosječne širine 4m, ukupne asfaltirane površine 760m2, sa ugradnjom svih neophodnih objekata za rješavanje oborinske kanalizacije na toj dionici puta.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice Mustajbašići, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 23.07.-30.07.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 31.688,67 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji ulice Mustajbašići u MZ Gračanica, dužina 320m, širina 3,0 m, ukupna površina asfaltnog zastora 980 m2, sa nasutim bankinama i uvaljanim bankionama širine 0,5m sa obje strane ulice.Na dijelu ulice postavljeni ivičnjaci.

 

NAZIV PROJEKTA Dogradnja dijela kanalizacije u aselju Javor-Klobodanovići, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE 25.07.-28.07.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTA 3.816,12 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršen iskop rova, polaganje kanalizacionih cijevi DN 400 dužine 31 m i zatrpavanje rova uz poštivanje građevinskih normi, ugradnja dva reviziona šahta.Navedenim projektom je za nekoliko stambenih objekata u navedenom naselju obezbijeđena odvodnja otpadnih voda.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice Bulakovac u MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust-Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 50.571,88 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Bulakovac u MZ Gračanica, dužine 260,0 m i širine 4,20 m, odnosno ukupno asfaltirana površina puta iznosi 1.040 m2. Urađena je oborinska kanalizacija sa ugradnjom ivičnjaka,četiri ulična slivnika i dva reviziona šahta.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta Mehići-Groblje „Cerik“, MZ Gornja Orahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 30.888,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija dionice puta Mehići-groblje „Cerik“ u MZ Gornja Orahovica u dužini od oko 320m i širine 3,0m, odnosno asfaltirana površina iznosi oko 957,0 m2. Nakon asfaltiranja nasute su i uvaljane bankine s obje strrane puta, širine 0,5m. Put je urađen s ciljem povezivanja naselja sa novouspostavljenim mjesnim mezarjem sa kvalitetnom saobraćajnicom.

 

NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija puta u naselju Hrvići, MZ Piskavica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juli-Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 25.260,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija puta u naselju Hrvići, Mjesna zajednica Piskavica, u dužini od 160,0m i širine asfaltnog zastora 4,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi 640m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa tamponom 0/32mm bankina sa obje strane puta širine 0,5m. Asfaltiranjem navedene dionice kvalitetnije je povezano naselje Hrvići za glavnim putem kroz MZ Piskavica.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta Malešići-Stjepan Polje u Mjesnoj zajednici Malešići (II faza).
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 60.535,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija dionice puta Malešići-Stjepan polje u MZ Malešići, dužine 500m i širine oko 4,0m odnosno površina asfaltnog zastora je 2.010,0 m2.

Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje i valjanje bankina s obje strane puta širine 0,5m.

Navedena dionica predstavlja dio putne komunikacije Malešići-Stjepan Polje, koja pored kvalitetnog povezivanja ove dvije mjesne zajednice, znatno skraćuje put od MZ Malešići prema Doboju.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Hamidovići, MZ Piskavica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 8.879,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija puta u naselju Hamidovići, MZ Piskavica, dužine 94m i širine 3,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi 282m2.

Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa kamenom sitnježi i valjanje bankina s obje strane puta širine 0,5m.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta M4-Polje, MZ Donja Orahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 26.550,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija puta M4-Polje, MZ Donja Orahovica, u dužini od 270m, širine 3,0m, površina asfaltnog zastora je 810m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa čistim drobljenim kamenom  i valjanje bankina s obje strane puta, širine 0,5m.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija klizišta i platoa ispred Doma u MZ Škahovica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 17.610,64 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija klizišta u blizini Doma u MZ Škahovica, izrad aoborinske kanalizacije od PE korugiranih sdvoslojnih cijevi, dva slivnika, nasipanje lomljenog drenažnog kamena, te priprema i asfaltiranje saniranog klizišta i dijela platoa ispred Doma, površine oko 255m2.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Bijeli Potok, MZ Lukavica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 19.990,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena je sanacija puta u naselju Bijeli potok i priključak sa tog puta prema mezarju, ukupne dužine 170m i širine 3,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi oko 510,0m2.Sa obje strane puta zbog stvaranja bankina nasut i uvaljan drobljeni kamen u širini 0,5m.

 

NAZIV PROJEKTA Odvođenje oborinskih voda u MZ Škahovica-romsko naselje-Veseli Brijeg
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juni 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 9.605,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršeni su iskopi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi, dvije betonske cijevi sa poklopcima u svrhu šahtova, ugradnja ivičnjaka, izgradnja rigole i sanacija asfalta. Cilj projekta je odvodnja oborinskih voda iz naselja do obližnjeg potoka kako bi se spriječilo zadržavanje vode na putnoj komunikaciji i plavljenje objekata.

 

NAZIV PROJEKTA Izrada kraka kanalizacione mreže u naselju Derva, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 3.650,99 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni su radovi na izradi jednog krak akanalizacione mreže u naselju Derva, čime su obezbijeđeni uslovi za odvođenje oborinskih voda koje su ugrožavale putnu komunikaciju.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija klizišta i čišćenje i produbljavanje kanala Bakićki potok, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 2.866,50 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena sanacija klizišta u naselju ispod puta za Seljanušu, u cilju sprečavanja klizanja materijala i zatvaranja kanala koji protiče u podnožju padine, čime se stvarala akumulacija vode i ugrožavala okolne objekte.Očišćen i produbljen otvoreni kanal za odvodnju oborinskih voda i iz razloga sprečavanja plavljenja okolnih objekata, sugerisano vlasnicima da uklone postojeće cijevi malih profila koje su postavljene za izgradnju ulaza u dvorišta sa postojećeg puta, i da se urade propisni propusti.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta u naselju Spahići, MZ Babići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 5.007,60 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta u naselju Spahići, MZ Babići, čime su stanovnicima tog naselja stvoreni bolji uslovi za komunikaciju.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dijela ulice Bahići-Borici, prema MZ Babići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 14.837,36 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena sanacija i presvlačenje asfaltom dionice puta od naselja Bahići, MZ Gračanica prema naselju Borici u MZ Babići, te bi se nastavkom radova u narednom periodu MZ Babići i dio naselja koji gravitira ovoj dionici asfaltiranom saobraćajnicom povezao sa centrom Gračanice čime se značajno skraćuje put.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ulice Imamovića sokak, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 15.224,04 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet i grant
OPIS PROJEKTA Izvršena sanacija ulice Imamovića sokak, MZ Gračanica u dužini od 120m, čime su poboljšani uslovi života građana navedenog naselja. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Brežđe, MZ Malešići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 49.917,35 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet i grant
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta prema naselju Brežđe, MZ Malešići, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Malešići i općinom Gračanica, a realizacijom i druge faze kompletno naselje će dobiti bolje komunikacijske uslove. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta u naselju Šakići, MZ Malešići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 22.573,98 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet i grant
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta prema naselju Šakići, MZ Malešići, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Malešići i općinom Gračanica, a realizacijom i druge faze kompletno naselje će dobiti bolje komunikacijske uslove. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani.

 

NAZIV PROJEKTA Vodovod MZ Rašljeva
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.901,71 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena nabavka PEHD cijevi Q50, 10 bar, za mrežu vodovoda u MZ Rašljeva, u sklopu cjelokupnog projekta vodosnabdijevanja MZ Rašljeva koji se realizira u više faza zbog veličine projekta.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija ijela puta kod mosta prema naselju Devedžije, MZ Lukavica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Oktobar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 5.092,31 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžetz
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji prilazu novoizgrađenom mostu preko rijeke, prema naselju Devežije, čime su u potpunosti otklonjene posljedice elementarnih nepogoda, usljed kojih je bio trajno oštećen stari most i nije bilo putne komunikacije ovog dijela naselja sa ostatkom MZ i drugih mjesta. Izvođenje navedenih radova je bilo nužno iz razloga što je dolazilo do ođtećenja putnićkih vozila koja su koristila navedeni put.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Bijeli Potok-prema mezarju, MZ Lukavica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Oktobar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 7.020,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji dijela puta u naselju Bijeli potok, MZ Lukavica, koji vodi prema mezarju, čime je produđena ranije izvedena trasa i poboljšani uslovi za korištenje komunikacije koja se koristi pored prilaza mezarju i za svakodnevne potrebe stanovništva nastanjenog u tom dijelu MZ.

 

NAZIV PROJEKTA Izgradnja rasvjete u MZ Gornja Lohinja
PERIOD IMPLEMENTACIJE Oktobar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.074,17 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena nabavka materijala i opreme i montaža iste u MZ Gornja Lohinja, čime su obezbijeđeni bolji uslovi za korištenje putne komunikacije u noćnim satima od strane učenika i ostalih građana MZ Gornja Lohinja.

 

NAZIV PROJEKTA Posipni materijal-kameni agregat i posipna so za zimsku sezonu 2018.-2019.godine
PERIOD IMPLEMENTACIJE Novembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 37.030,50 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena nabavka posipnog materijala-kamenog agregata i posipne soli za zimsku sezonu 2018.-2019.godine, koji će prema utvrđenoj raspodjeli preuzeti mjesne zajednice i koristiti za zimsko održavanje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama. Na ovakav način se postiže efikasnost u djelovanju u vrijeme padavina i  stvaranje uslova za normalno odvijanje saobraćaja na putevima u mjesnim zajednicama.

 

NAZIV PROJEKTA Ugradnja stolarije na Društvenom domu u MZ Trnovci
PERIOD IMPLEMENTACIJE Oktobar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 19.192,68 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena nabavka i ugradnja PVC stolarije na objektu Društvenog doma u MZ Trnovci čime je izvršeno djelimično utopljavanje navedenog objekta, jer je izvršena montaža cjelokupne vanjske stolarije i dio unutarnje,te su tako stvoreni uslovi kako  bi se u narednoj fazi izvršilo utopljavanje zidova i završna obrada fasada objekta.

 

NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija krova starog Društvenog doma, MZ Džakule
PERIOD IMPLEMENTACIJE Oktobar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 5.000,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvršena rekonstrukcija krova starog objekta Društvenog doma u MZ Džakule, zamijenjen dotrajali dio krovne konstrukcije usljed čijeg slijeganja je došlo do prokišnjavanja krovišta i ugrožavanja bezbijednosti pješaka koji su koristili okolni prostor i poslovne prostore u prizemlju.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dijela ulice Gornji Javor, MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Novembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 15.155,01 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji dijela ulice Gornji Javor, MZ Gračanica koja vodi prema mezarju, te su time poboljšani uslovi za korištenje navedene komunikacije.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dijela ulice Ališevića (gornja ulica), MZ Gračanica
PERIOD IMPLEMENTACIJE Novembar-Decembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 46.850,12 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela ulice Ališevići, gornjeg dijela ulice, što predtavlja prvu fazu u sanaciji ulica ovog novoizgrađenog naselja, jer je preostalo da se riješe još dva kraka ove ulice. Uporedo sa pripremom terena i asfaltiranjem se radi na izgradnji objekata za prihvatanje i odvođenje oborinskih voda s tim da će se u narednom periodu, sanacijom preostale dvije dionice, izraditi objekti za odvođenje oborinskih voda do rijeke Sokolše.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija dionice puta u naselju Keharići, MZ Vranovići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Novembar-decembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 64.066,57 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet+grant
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji i asfaltiranju dionice puta u naselju Keharići, MZ Vranovići, dužine cca 380m, čime je još jednim krakom povezana Mjesna zajednica Vranovići sa regionalnim putem Bukva-Srebrenik. Građani mjesne zajednice su uzeli učešća u sufinansiranju navedenog projekta vlastitim sredstvima.

 

NAZIV PROJEKTA Sanacija puta u naselju Omerbašići, MZ Babići
PERIOD IMPLEMENTACIJE Novembar 2018.godine
VRIJEDNOST PROJEKTA 6.867,90 KM
IZVORI FINANSIRANJA Budžet
OPIS PROJEKTA Izvedeni radovi na sanaciji puta u naselju Omerbašići, čime su stvoreni bolji uslovi za svakodnevno korištenje navedenog puta od strane stanovništva u ovom dijelu mjesne zajednice Babići.

 

NAZIV PROJEKTA Dječji park „Donja Orahovica“
PERIOD IMPLEMENTACIJE Septembar,2018
VRIJEDNOST PROJEKTA 10.000,00KM
IZVORI FINANSIRANJA Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Općina Gračanica
OPIS PROJEKTA Projekt“Dječji park Donja Orahovica“objedinjuje dvije projektne aktivnosti-Izgradnju parka u mjesnoj zajednici Donja Orahovica, te ceremoniju zvaničnog otvaranja „Dječjeg parka Donja Orahovica“ koja je kreirana s ciljem zabave, razvoja kreativnosti i unaprijeđenja svijesti o dječjim pravima i sigurnosti.

Izgradnjom Dječijeg igralište Donja Orahovica poboljšao se kvalitet života djece u lokalnoj zajednici,stvoreni su uslovi za kvalitetniji život izbjeglih i raseljenih osoba te ojačao kapacitet za povratak raseljenih osoba.
Izgradnja igrališta je doprinijela i povećanom sviješću roditelje i drugih građana o potrebama djece. Manifestacija zvaničnog otvaranja igrališta na Dan rijeke Spreče uveliko ostvareni su pozitivni komentari o zaštiti rijeke Spreče.

Igralište je ustupljeno Osnovnoj školi Donja Orahovica čime se  riješila samoodrživost projekta na način da će škola biti zadužena za održavanje igrališta.

 

NAZIV PROJEKTA „Inicijativa za unaprijeđenje vodosnabdijevanja u seoskim područijima“
PERIOD IMPLEMENTACIJE Avgust 2017 – Juli 2018
VRIJEDNOST PROJEKTA 40.000,00 KM
IZVORI FINANSIRANJA SDC – Švicarska Agencija za razvoj i saradnju
CILJ PROJEKTA Cilj projekta je izrada jedinstvene baze podataka lokalnih vodovodnih sistema (tzv. Seoski vodovodni sistemi), u koju će se unositi podatci iz popunjenih upitnika na terenu, koji su unificirani i istovjetni za sve mjesne zajednice. Baza podataka, u budućnosti će biti korisna za apliciranje na nove projekte.  U projekat je, osim Gračanice, uključeno još 5 općina, implementiran je od strane „MDP Inicijative“ iz Doboja i „Aquasan“ iz Bihaća i svaka od općina je osim edukacija i radionica na kojima su kreirani: Upitnik i Baza podataka, dobila simboličnih 2.500,00 KM, koja su u Našoj općini utrošena u MZ Donja Lohinja za koja su nabavljeni:

1.    Hlorinator ( 1.299,11 KM);

2.    Cijevi za vodu (400,00 KM);

3.    Vodni materijal (799,02 KM).

 

NAZIV PROJEKTA „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“
PERIOD IMPLEMENTACIJE Juli 2015 – Juli 2019
VRIJEDNOST PROJEKTA 14,5 miliona KM
IZVORI FINANSIRANJA
  1. Finansijeri projekta: Vlada Švicarske i Vlada Švedske;
  2. Sufinansijeri projekta:
  • JLS;
  • Mjesne zajednice;
  • Građani.
CILJ PROJEKTA Implementator projekta je UNDP u BiH u partnerstvu sa :

  1. Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
  2. Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske
  4. Vladom Brčko Distrikta
  5. Oba entitetska saveza općina i gradova

Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica.

U Projektu se nalazi 24 jedinice lokalne samouprave sa 136 mjesnih zajednica i učestvovat će u prvoj fazi projekta, čime će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.

Opširnije o implementiranim projektima u Općini Gračanica, možete pogledati OVDJE.

VIŠE O PROJEKTU MOŽETE PRONAĆI NA SLIJEDEĆEM LINKU