Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Nagrade

Nagrade

RED. BROJ DOBITNIK  GODINA
1 JP “KOMUS” D.O.O. 2018
2 “Poly” d.o.o. 2018
3 Trgovir d.o.o. 2017
4 Radial d.o.o. 2017
5 „FUTURA“ 2016
6 „GRAČANIČKI GLASNIK“ 2016
7 KUD „Lukavica“ 2015
8 „EURO PROST“  MIRIČINA 2015
9 „ALIBEGOVIĆ PLAST“ d.o.o. 2014
10 „ZEKA-COMERC“ d.o.o. 2014
11 „GRAČANIČKO KERANJE“, 2013
12 ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA-ORVI 2013
13 GOETHE INSTITUT BiH 2012
14 „HELIOPLAST“ d.o.o. 2012
15 „Edo-slad“ d.o.o. 2011
16 „Mirna“ d.o.o. 2011
17 MZ Rašljeva 2010
18 MI Kovan d.o.o. 2010
19 Evangelističko – Metodistička Kristova crkva Zwickau-Planitz Njemačka 2010
20 MZ Lukavica 2009
21 Radio – klub Stjepan Polje 2009
22 Udruženje poslodvaca i sam. privrednika 2009
23 Kompanija „Širbegović 2008
24 Shell – elektron 2008
25 Nogometni klub Mladost Malešići 2008
26 Ekipa saobraćajno – tehničke kulture OŠ Džakule 2006
27 Plesni klub „Plamingo“ 2006
28 „Trgovir“ d.o.o. 2005
29 MZ Babići 2005
30 MZ Gornja Orahovica 2004
31 Plamingo d.o.o. 2004
32 MZ Miričina 2003
33 MZ Malešići 2003
34 MP „Fortuna“ d.d. 2002
35 Variplast d.o.o. 2002
36 JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ 2001
37 SAX d.o.o. 2001
38 Čolić Liliane i Dino 1999
39 Jadrina d.d. 1999
40 MNK Kaskada 1999
41 Duraković Besim 1998
42 Grin d.d. 1998
43 Odjeljenje odbrane u općini Gračanica 1998
RED.BR. DOBITNIK GODINA
1 Sakić Azra 2018
2 Adžemović Osman 2018
3 Šerbečić Besim 2018
4 Mehmed Nurikić posthumno 2017
5 Vehid Osmanović 2017
6 Hamzalija Okanović 2017
7 Amer Džindo 2016
8 Topčagić Almir 2016
9 Drndić Mustafa 2016
10 Gazibegović Admir 2015
11 Grapkić Ramiz 2015
12 Imamović Husnija 2015
13 Perović Zlata 2014
14 Terzić Sead 2014
15 Zaketović Sanel 2014
16 Ćurić Amel 2013
17 Hasić Sabina 2013
18 Kadić Jusuf 2013
19 Halidović Hazema 2012
20 Mešić Hasib 2012
21 Pjanić Safet 2012
22 Nurkić Ibrahim 2011
23 Salihbašić Šehzada 2011
24 Sadija Škrebo 2011
25 Džaferović Miralem 2010
26 Mešić Smail 2010
27 Moralić Refija 2010
28 Humić Fahir 2010
29 Širbegović Faruk 2010
30 Šerbečić Ibrahim 2010
31 Avdić Himzo 2009
32 Bričić Aziz 2009
33 Čamdžić Adem 2009
34 Halilović Suljo 2009
35 Hasić Mustafa 2009
36 Rešidbegović Sevlija 2009
37 Grapkić Ramiz 2008
38 Hurtić Murat 2008
39 Huskanović Ćamil 2008
40 Nuhanović Nihada 2008
41 Štilić Almedina 2008
42 Žunić Lejla 2008
43 Čigoja Lazo 2006
44 Nurikić Tajib 2006
45 Širbegović Reuf 2006
46 Ibrahimović Belma 2005
47 Huskanović Adem posthumno 2005
48 Kurtović Fahrudin 2005
49 Halilović Muhidin 2004
50 Karahasanović Zehra 2004
51 Čolić Liliane 2004
52 Helić Nusret 2003
53 Bravić Amira 2003
54 Brkić Hasan 2003
55 Basić Osman 2002
56 Mulalić Edvin 2002
57 Terzić Zijad 2002
58 Ćudić Hajrudin 2001
59 Hasić Ibrahim 2001
60 Ivanišević Katarina 2001
61 Čamdžić Mirsad 1999
62 Džinić Abdurahman 1999
63 Helić Safet 1999
64 Kadić Sead 1999
65 Salihbašić Šeherzada 1999
66 Zelenturović Suad 1999
67 Avdić Galib 1998
68 Korjenić Sead 1998
69 Mehurić Bego 1998
70 Mostarlić Hasan 1998
71 Salihbašić Muhamed 1998
72 Spahić Mevludin 1998
RED.BR. DOBITNIK GODINA
1 Europrost 2006
2 Karate klub „Dado Alić“ Miričina 2006
3 OŠ „Gornja Orahovica“ 2006
4 „Klaus Lehmann“ d.o.o. 2005
5 MZ Škahovica 2005
6 Paralelna muzička škola 2005
7 KUD Adem Alić 2004
8 Trgoplast – trans 2004
9 Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo 2004
10 SZR Limorad 2003
11 ZZ Gračanka 2003
12 Roading d.o.o. 2003
13 MZ Prijeko Brdo 2002
14 Modaplast d.o.o. 2002
15 Olimp d.d. 2002
16 INDEX d.o.o. 2001
17 PLASTEX d.o.o. 2001
18 PLASTPROM d.o.o. 2001
19 Eurogalant 1999
20 Druga osnovna škola 1999
21 LD „Srndać“ 1999
22 Košarkaški klub  „Gračanica 70“ 1998
23 Organizacija porodica šehida i pog. boraca 1998
24 OŠ Lukavica 1998
25 I OŠ Gračanica 1998
26 Zejnilagić Amir 1998
RED.BR. DOBITNIK GODINA
1 Brkić Elvir Piskavica 2006
2 Mehanović Suljo 2006
3 Jovanović Aleksandra 2006
4 Softić Nihad 2006
5 Toman Tomislav 2006
6 Delić Seada 2005
7 Džananović Ševal 2005
8 Tursunović Husein 2005
9 Begović Sead 2005
10 Subašić Sulejman 2005
11 Alić Tajib 2004
12 Đulić Ismet 2004
13 Ibralić Fikreta 2004
14 Topčagić Mustafa 2004
15 Ustavdić Nusreta 2004
16 Šerbečić Alaga 2003
17 Avdić Suada 2003
18 Nurić Zajim 2003
19 Gazibegović Sead 2003
20 Moralić Nedim 2003
21 Isić Zijad 2002
22 Mikić Milosav 2002
23 Kadić Jusuf 2002
24 Džananović Asim 2002
25 Omerčić Jusuf 2002
26 Ahmetagić Mustafa 2001
27 Ćosić Ejub 2001
28 Kukuruzović Mersija 2001
29 Trepanić Divna 2001
30 Grbić Mustafa 2001
31 Aljić Adem 1999
32 DJL Cicerprom 1999
33 Džindo Ševal 1999
34 Jahić Mirsada 1999
35 Omerašević Omer 1999
36 Pašalić Mustafa 1999
37 Savjet MZ G. Orahovica 1999
38 Šabić Melika 1999
39 Bećirović Hajrija 1998
40 Devedžić Ibrahim 1998
41 Đulić Rašida 1998
42 Gadžić Rahim 1998
43 Jukan Jasmin 1998
44 Mešić Enes 1998
45 Subašić Dževad 1998
46 Žunić Muhamed 1998
RED.BR. DOBITNIK GODINA
1 Skalnik Jakub 2018
2 Marie Agnes Linguet FRANCUSKA 2017
3 Rebellato Anna Erminia ITALIJA 2016
4 MARIO FIORIN ITALIJA 2014
5 ČOLIĆ LILIANE 2013
6 LEOPOLDO MARCOLONGO ITALIJA 2012
7 Futao Motai JAPAN 2011
8 Pierre Bauchet FRANCUSKA 2007
9 Miloška Nott LONDON 2002
10 Lucija Zannarela Padova 2001
RED.BR. DOBITNIK GODINA
1 Trepanić Muris 1999
2 Bajrić Izet 1999
3 Popović Zdenko 1999
4 Junuzović Mustafa 1999
5 Rašić Jozo 1999
6 II inž. bat. II korpusa Vojske Federacije BiH 1999
7 Luciano Naressi 1999
8 Mehinbašić Emin 1999
9 Nurkić Jusuf 1999
10 Žunić Ibrahim 1999
11 Alić Hajrudin 1998
12 Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ 1998
13 Girotić Ibro 1998
14 Ivanišević Katarina 1998
15 DD Jadrina 1998
16 MNK Kaskada 1998
17 MZ Malešići 1998
18 MZ Stjepan Polje 1998
19 Todorović Ratko 1998
20 Transport i mehanizacija 1998