Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Građanski sat

Građanski sat

OBAVIJEST O UVOĐENJU GRAĐANSKOG SATA SA VIJEĆNICIMA

Obavještava se javnost da je Gradsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 27.12.2018. godine donijelo Odluku o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat”.

Građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredo komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i
planovima Gradskog vijeća.

Građanski sat se održava svakog radnog petka u terminu od 14,00 do 16,00 sati u kancelariji Predsjedavajućeg Gradskog vijeća. (stara zgrada Grada)

Građani svoja pitanja, inicijative i primjedbe dostavljaju sekretaru Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja građanskog sata, putem emaila, putem faksa, ili lično na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke, o čemu sekretar obavještava Predsjedavajućeg vijeća.

Građani u svom zahtjevu pored teme mogu predložiti i vijećnika sa kojim žele razgovarati.

Kontakt osoba: Dženana Tukulj, Sekretar

Telefon: 035-700-821

Mail: [email protected]

Napomena:

– Kolegij Vijeća određuje vijećnike za termine Građanskog sata.

– Građanski sat neće biti održan u slučajevima kada je petkom neradni dan ili je zakazana sjednica Vijeća, o čemu će građani imati adekvatnu informaciju.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Nihad Krajinović

Odluku možete pogledati ovdje

Obrazac za prijavu možete pogledati ovdje