Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Profil privrede

Profil privrede 2019-02-18T12:52:03+00:00

OPĆI PROFIL PRIVREDE OPĆINE GRAČANICA

Općina Gračanica je sredina s tradicijom i izuzetno razvijenim poduzetništvom u BiH. Prema podacima iz 2017.godine, na području općine Gračanica registrovano je i aktivno djeluje ukupno 1451 poslovni subjekt (od toga : 428 privatnih preduzeća, 320 poslovnih jedinica u sastavu i 703 obrta). Prema broju zaposlenih, strukturu privrednih subjekata čine:

  • 74 % mikro firme, do 10 zaposlenih
  • 20 % poslovni subjekti , od 10 do 49 zaposlenih
  • 5 % poslovni subjekti , od 50 do 249 zaposlenih
  • i tri velika poslovna subjekta sa preko 249 zaposlenih.

Opći profil privrede općine

Opći podaci Indikatori privrede općine u periodu 2015.-2017.godine
Period 2015 2016 2017
Broj kompanija 438 439 428
Ukupan broj zaposlenih 6.880 7.321 7.527
Prosječan broj zaposlenih 16 17 18
Ukupan prihod od prodaje (KM) 722.335.000 729.085.000 743.146.000
Prihod od izvoza (KM) 167.174.000 163.987.000 175.094.000
Ukupna dobit (KM) 42.662.000 47.785.000 56.719.000
Broj kompanija do 500.000 KM prihoda 278 270 265
Broj kompanija do 5.000.000 KM prihoda 129 136 131
Broj kompanija preko 5.000.000 KM 31 33 32

DOMINANTNI PRIVREDNI SEKTORI U strukturi privrede dominiraju prerađivačka industrija i trgovina koji ostvaruju 81,71 % ukupnog prihoda, 75,12 % zaposlenosti , dok se 11,77% ukupnog prihoda, 13,33 % zaposlenosti ostvaruje u građevinarstvu i uslugama prijevoza. Pregled dominantnih privrednih sektora

Šifra djel. Naziv djelatnosti Udio u ukupnom prihodu privrede u % Udio u ukupnom broju zapos.u % Udio u ukupnoj dobiti u % Ukupan broj kompanija po djelatnosti Ukupan broj zaposlenih po djelatnostima
A Poljopriv., šumarstvo i ribolov 2,28 1,42 0,00 19 107
C Prerađivačka industrija 49,71 59,03 52,69 155 1.211
F Građevinarstvo 8,05 9,60 9,05 37 4.443
G Trgovina na veliko i malo, popravaka mot., vozila i motocikala 32,00 16,09 31,41 116 726
H Prijevoz i skladištenje 3,72 3,73 3,28 38 281
  Ukupno djelatnosti A,C,F,G,H 95,76 89,87 96,43 365 6.768

PRIORITETNI SEKTORI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

U strukturi prerađivačke djelatnosti, i pored toga što tekstilna i obućarska industrija zapošljavaju veliki broj radnika i ostvaruju značajne izvozne rezultate, tri su vodeće industrije (koje zapošljavaju 63,11% zaposlenih u prerađivačkoj industriji, ostvaruju 80,93 % ukupnog prihoda prerađivačke industrije, 79,34 % prihoda od izvoza prerađivačke industrije, 85,56 % ukupne dobiti prerađivačke industrije) imaju kontinuirani rast prihoda i izvoza, a to su: drvoprerađivačka, metaloprerađivačka i prerada plastike .

DRVNA INDUSTRIJA Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja

Broj kompanija 34
Broj zaposlenih 677
Izvoz u KM 23.994.375
Udio u ukupnom izvozu privrede 13,71%
Udio u ukupnom prihodu privrede 8,32%

Vodeće kompanije u djelatnosti Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja („Iso-wood“ d.o.o., Radial d.o.o., „Obrt-Comerc“ d.o.o.,“Tursun prom“ d.o.o., „Uno prom“ d.o.o., „Benprom“ d.o.o., „Džambo“ d.o.o., „TTM“ d.o.o., „Halidović“ d.o.o., „Drvostil“ d.o.o., „Husanovic&Co“ d.o.o.,„Ahmetbegović“ d.o.o., „Dusa-comerc“ d.o.o., „Žepić“ d.o.o., „Kikan“ d.o.o., „Halidex“ d.o.o., „Muftić“ d.o.o., „Nedžm“ d.o.o., „Ivado“ d.o.o.) Proizvodnja namještaja

Broj kompanija 2
Broj zaposlenih 417
Izvoz u KM 14.873.039
Udio u ukupnom izvozu privrede 8,50%
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,84%

Proizvodnja namještaja ostvaruje se u 2 (dvije) vodeće kompanije: „Jadrina“ d.o.o. i „Ingrat“ d.o.o.. METALOPRERADA Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme

Broj kompanija 28
Broj zaposlenih 508
Izvoz u KM 16.191.120
Udio u ukupnom izvozu privrede 9,25%
Udio u ukupnom prihodu privrede 11,00%

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme ( („Trgovir“ d.o.o. , „Index“ d.o.o. , „Kovan“ M.I. d.o.o. , „HST CNC Technik“ d.o.o., „Limorad“ d.o.o. , „Adam Co“ d.o.o. ). Proizvodnja mašina i uređaja

Broj kompanija 11
Broj zaposlenih 210
Izvoz u KM 4.383.075
Udio u ukupnom izvozu privrede 2,50%
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,58%

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje mašina i uređaja ( „Europrost“ d.o.o. , „Fining“ d.o.o. , „Tring“ d.o.o., „Global lift BiH“ d.o.o. , „Prim Co company“ d.o.o. , „Fars-Inox“ d.o.o. ). PRERADA PLASTIKE Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Broj kompanija 29
Broj zaposlenih 937
Izvoz u KM 52.650.891
Udio u ukupnom izvozu privrede 30,09%
Udio u ukupnom prihodu privrede 14,91%

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa („RPC Superfos Balkan“ d.o.o. , „Plamingo“ d.o.o. , „Variplast“ d.o.o. , „Poly“ d.o.o. , „Plastex“ d.o.o., Bema Ba d.o.o., Alibegović-plast d.o.o., Plastoflex d.o.o., Mirna d.o.o., Ambra d.o.o.). INDUSTRIJA PRERADE KOŽE, OBUĆE I TEKSTILA

Proizvodnja tekstila
Broj kompanija 4
Broj zaposlenih 213
Izvoz u KM 11.208.250
Udio u ukupnom izvozu privrede 6,40%
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,57%

Vodeće kompanije („Suman“ d.o.o, „Kanetex“ d.o.o., „Hajrić prom“ d.o.o., „Janez comerc“ d.o.o.)


Proizvodnja kože i srodnih priozvoda
Broj kompanija 7
Broj zaposlenih 753
Izvoz u KM 9.317.975
Udio u ukupnom izvozu privrede 5,32%
Udio u ukupnom prihodu privrede 1,69%

    Vodeće kompanije ( „Euro galant“ d.o.o., „Bosna-orto“ d.o.o., „OrthoFootwear-ormiddleetska obuća“ d.o.o., „Fortunatto“ d.o.o., „Fortob“ d.o.o, „SLT enterprise“d.o.o..)