Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  
Kontakt

Tel: 387 035/ 700-870
Fax: 387 035/ 707-000
E-mail:  [email protected]

Tel: 035/700-816
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-804
Fax: 035/700-854
E-mail:  [email protected] 

Šef Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Tel: 035/700-818
E-mail:  [email protected]

Centar za pružanje usluga (Šalter sala i Pisarnica)

Tel: 035/700-854
Fax: 035/700-854
E-mail:  [email protected]

Koordinator centralnog biračkog spiska

Tel: 035/700-833
E-mail:  [email protected]

Matični ured Grada Gračanica

Tel: 035/700-867, 035/700-862

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-807
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Šef Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje

Tel: 035/700-829
E- mail [email protected]

Šef Odjeljenja za geodetske i imovinsko pravne poslove

Tel: 035/700-859
E-mail:  [email protected]

Centar za dozvole urbanizma

Tel: 035/700-844

Centar za dozvole katastra

Tel: 035/700-866

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-803
Fax: 035/706-679
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj

Tel: 035/700-857
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj

Tel: 035/700-824
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za budžet i javne nabavke

Tel: 035/700-817
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za trezor i računovodstvo

Tel: 035/700-817
E-mail: [email protected]

Šef Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat

Tel: 035/700-835
E-mail: [email protected]

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/706-345
Fax: 035/706-345
E-mail: [email protected]

Odsjek za civilnu zaštitu

Tel: 035/706-345

Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Tel: 035/703-252

Tel: 123

Fax: 035/703-252

Dženana Tukulj, Sekretar

Tel:  035-700-821
E-mail: [email protected]

Stručna služba:

Tel: 035/700-816
Fax: 035/706-679

Tel: 035/700-822
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Tel: 035/700-820
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Tel: 035/700-805
Fax: 035/707-000
E-mail:  [email protected]

Stjepan Polje: 035/729-126
Donja Orahovica: 035/712-118
Gornja Orahovica: 035/710-632
Malešići: 035-796-011
Miričina: 035/716-332
Soko: 035/790-237
Doborovci: 035/798-063
Džakule: 035/719-724
Lukavica: 035/729-111

ODNOSI S JAVNOŠĆU:

Tel: 035/700-802
E-mail: [email protected]

Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije

Tel: 035/700-832
E-mail:
  [email protected]

Grad Gračanica


Adresa:
Mula Mustafe Bašeskije br. 1
75320 Gračanica


Telefon:
Centrala: +387 35 700 800


Fax:
+387 35 707 000


E-mail:
[email protected]


Web:
www.gracanica.gov.ba


Facebook
Youtube

Kontakt formacaptcha