Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Apel građanima

Apel građanima

13.03.2020|

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, gradonačelnik Nusret Helić  donio je odluku o posebnom režimu rada službi Grada Gračanica sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

– Sve stranke koje traže uslugu u Centru za pružanje usluga građanima, nova zgrada, ulazit će  u grupama od po pet ljudi, a pojedinačno na Protokol, dok će ostali građani na svoj red čekati u natkrivenom predulazu  Centra za pružanje usluga građanima.

– Svi koji budu ulazili u Centar za pružanje usluga građanima na ulazu će od uposlenika dobiti sredstvo kako bi izvršili dezinfekciju ruku prije predaje podnesaka.

– Radno vrijeme Centra za pružanje usluga građanima će biti do 14 sati.

– Ulazak u prostor  Gradske uprave osim u Centar za pružanje usluga građanima, do daljnjeg neće biti omogućen, osim u hitnim i prioritetnim slučajevima o čemu se stranke mogu informisati putem telefona i to:

– Centar za pružanje usluga građanima broj :

– 035/ 700-870, broj faxa 035/700-854 ili email adresom : [email protected]

– Šalter urbanizma : 035/700-844  i

– Šalter katastra  broj: 035/700-866.

Poštovani građani, molimo vas da se u cilju suzbijanja širenja virusne zaraze pridržavate uputa o kretanju, nepotrebnom zadržavanju u javnom prostoru  i obaveznoj uputi dezinficiranja prilikom posjete Gradskoj upravi, a u cilju sprečavanja širenja virusa,  prvenstveno zaštite zdravlja svih građana.

 

GRADONAČELNIK

Nusret Helić, s.r.