Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

BABIĆI

BABIĆI

Predsjednik: Aziz Bešić

Kontakt: 061/300-028

Površina: 8.136 km2

Broj stanovnika: 1.897

U okviru mjesne zajednice Babići nalaze se slijedeća naselja: Karići, Kahvedžije, Omerbašići, Mustafići, Centar, Fazlići i Borici.
Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Babići : SDP – 4; SDA – 2; SBiH – 2; BPS Sefer Halilović – 1; SDU – 1; DF – 1.