Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

OTVARANJE RADOVA NA DEMINIRANJU U GORNJEM SKIPOVCU

OTVARANJE RADOVA NA DEMINIRANJU U GORNJEM SKIPOVCU

27.07.2016|

Danas su počeli radovi na deminiranju novih površina na području općine Gračanica i to na lokaciji Gornji Skipovac. Projekat se provodi na osnovu aplikacije “Učešće Općine Gračanica u sufinansiranju humanitarnog deminiranja” i Pisma namjere potpisanog od strane Općinskog načelnika Nusreta Helića, za sufinansiranje humanitarnog deminiranja u iznosu od 10 %, a Vlada Savezne Republike Njemačke donira sredstva u iznosu od 90 %.
Radi se o projektu I kategorije sa liste prioriteta za područje Općine Gračanica u 2016. godini i obuhvata površinu od 158.479 m2.

 

Za ugovor ukupne vrijednosti 243.830 KM na raspisanom tenderu od strane ITF FUND Slovenije, poslove deminiranja je dobila kompanija NiN Ivša d.o.o. Orašje. Radove deminiranja – tehničkog izviđanja otvorili su uposlenici navedene kompanije, u prisustvu predstavnika Službe za civilnu zaštitu Općine Gračanica i inspektora BH MAC-a Ureda u Tuzli. Deminiranjem ove lokacije, stvaraju se uslovi za sigurnije životno okruženje povratnika u Donji Skipovac, kao i stanovnika općine Gračanica, sječa ogrevnog drveta, ubiranje šumskih plodova, sigurno okruženje za održavanje raznih manifestacija, korištenje izvorišta, izletišta i putne komunikacije.

Rok za završetak radova je 30.09.2016. Pozivamo građane da se u toku implementacije projekta pridržavaju uputa izvođača radova kako ne bi ugrozili sebe, svoje porodice i uposlenike NiN Ivša.

U okviru aplikacije pored navedenog će se realizovati još dva projekta i to:
“ Stražba” ID 5827, Čišćenje od 4.386,55 m2;
“ Babići- Sijedi Krš” ID 8733, TI od 5.195,60 m2
Ukupna deminirana površina do danas, na području općine Gračanica iznosi 1.208.541 m2.