Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Čestitka Gradonačelnika u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Čestitka Gradonačelnika u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

03.12.2019|

„U povodu 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, svim osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, želim čestitati ovaj dan.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se skrene pažnja na probleme koji ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima.

Jačanjem kapaciteta na lokalnom nivou te određivanjem prioriteta u svrhu zadovoljavanja potreba osoba  s invaliditetom, nastojimo intenzivirati procese uključivanja osoba s invaliditetom kao ravnopravne građane u sve segmente društvene zajednice. Naša je obaveza da vam omogućimo da se  u svom gradu i svojoj zajednici osjećate ravnopravno, sigurno i zadovoljno.  

U nadi da ćemo graditi društvo jednako za sve, jednakih mogućnosti, bez predrasuda i diskriminacije, te da ćemo sva pitanja o osobama sa invaliditetom rješavati isključivo u partnerstvu, još jednom vam čestitam 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

 Neka vaš  invaliditet ne bude prepreka niti granica u ostvarenju životnih snova.“

 

 GRADONAČELNIK

Nusret Helić, s.r.