Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Dogovorena saradnja na projektu „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“

Dogovorena saradnja na projektu „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“

11.06.2020|

Danas je Gradonačelnik Helić u svom Kabinetu održao sastanak sa Amirom Kunto, stručnom saradnicom Centra za ekologiju i energiju i ekspertima sa Fakulteta elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Mirzom Kušljugić i mr.sc. Damirom Kapidžić.

Sastanku su prisustvovali saradnici koji će biti dio tima za realizaciju budućeg projekta.

Centar za ekologiju i energiju je u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll  usaglasio aktivnosti projekta „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“ (LINK projekt) koji će realizovati u 2020. godini a današnji sastanak je bio prilika da isti predstave Gradonačelniku Heliću i njegovim saradnicima.

Prijedlog je bio da se i Gračanica uključi u projekat zajedno sa općinama Tešanj, Teslić i Lopare iz razloga što Gračanica ima iskustva od ranije kada je u pitanju energetska efikasnost i velike potencijale. Primarna ciljna grupa su javna komunalna preduzeća, mala i srednja preduzeća te građani.

Gradonačelnik je prihvatio učešće jer želi da se Gračanica modernizuje, bude dio navedenog projekta, odnosno procesa dekarbonizacije koji se planira realizovati povećanjem energetske efikasnosti (EE) i udjela obnovljivih izvora energije (OIE), odnosno smanjenja korištenja fosilnih goriva.  Za to postoje  kapaciteti.