Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

DONJA ORAHOVICA

DONJA ORAHOVICA

Predsjednik: Vahid Bajrić

Kontakt: 061/730-256

Površina: 15.109 km2

Broj stanovnika: 3.966

U okviru mjesne zajednice Orahovica Donja nalaze se slijedeća naselja: Dom, Kamenica-Bajići, Rijeka, Makovci i Turkovići.

Mandati stranaka koje čine Vijeće mjesne zajednice Orahovica Donja: SDA – 5; SDP – 4; BPS – 2; DF – 2; SBiH – 1; NS – 1.