Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

03) Urbanističko-građevinski inspektor – zahtjev za izlazak na teren

03) Urbanističko-građevinski inspektor – zahtjev za izlazak na terenDatum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Urbanističko-građevinski inspektor - zahtjev za izlazak na teren

Veća organizaciona jedinica
Služba za inspekcijske poslove - Inspektorat
Manja organizaciona jedinica
-
Djelatnost(i) Nadzor iz oblasti građenja i urbanizma
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835, Azijada Husić
E-mail: a.husic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Sprečavanje bespravne gradnje i upotrebe objekata, te provođenje urbanističko planske dokumentacije
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o prostornom uređenju i građenju TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11, 4/13, 15/13 i 02/16),
- Zakon o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98, 48/99),
- Zakon o organizaciji organa uprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Zahtjev je besplatan
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Zahtjev može podnijeti i NN lice, ali u tom slučaju nije moguće dobiti odgovor na isti u skladu sa članom 121. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15(petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje 15 (petnaest) dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva