Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

03) Zahtjev za privremeno korištenje javne površine

03) Zahtjev za privremeno korištenje javne površine


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za privremeno korištenje javne površine

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okolice
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz stambeno-komunalne oblasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja za privremeno korištenje javne površine
Pravni osnov administrativnog postupka • Odluka o privremenom korištenju javnih površina ("Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 1/19)
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa Prema odluci o općinskim administrativnim taksama, zavisi od vrste objekta, veličine objekta
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Kopija katastarskog plana (dijela ulice odnosno javne površine koja se namjerava zauzeti Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Analitička kartica iz računovodstva o izmirenim obavezama Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Kopija o registraciji pravnog lica /obrta/ nevladine organizacije, Original ili ovjerena kopija
ID broj i  PDV broj -  za pravna lica Original
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Pošta / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva