Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta iz skupine hotela

04) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta iz skupine hotela


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta iz skupine hotela

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta iz skupine hotela
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09), - Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hotela („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 150,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Firma i sjedište objekta Općinski sud /Grad Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je registrovan za obavljanje ugostiteljske djelatnosti Općinski sud /Grad Original ili ovjerena kopija
Izjava o vrsti  ugostiteljskog objekta Podnosilac zahtjeva Orginal
Izjava o uslugama koje će biti predmet poslovanja ugostiteljskog objekta Podnosilac zahtjeva Orginal
Izjava  da li posluje tokom cijele godine ili sezonski Podnosilac zahtjeva Orginal
Izjava o prijedlog za kategoriju ugostiteljskog objekta Podnosilac zahtjeva Orginal
Dokaz da posjeduje poslovni prostor (dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora) Zemljišno knjižni ured/Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati  takse na zahtjev Banka/ Pošta / Grad Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva