Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

05) Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

05) Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o tehničkoj opremljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 - Ugostiteljske usluge u seoskom domać. 3386202226941185 722131, opć.035
Gradska administrat. taksa 100,00 - Kafana-kahvana, Sobe zai znajmljivanje, Planinarski dom, Kuća za odmor, Kola za spavanje, Kamp 3386202226941185 722131, opć.035
Gradska administrat. taksa 130,00 - Buregdžinica, Objekat brze hrane 3386202226941185 722131, opć.035
Gradska administrat. taksa 160,00 - Caffe bar, Cafe slastičarna, Kantina-pripremnica obroka 3386202226941185 722131, opć.035
Gradska administrat. taksa 180,00 - Gostionica, Zdravljak-mliječni restoran, Picerija, Ćevabdžinica, Aščinica, Jednostavne ugostitelj.usluge 3386202226941185 722131, opć.035
Gradska administrat. taksa 200,00 - Buffet, Pivnica, Bistro 3386202226941185 722131, opć.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren kod Poreske ispostave Gračanica  ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora Zemljišno knjižni ured/Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Rješenje o upotrebnoj dozvoli Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Original ili ovjerena kopija
Atest zvučne izolacije Institut ili druga ovlaštena institucija ili privredno društvo Original ili ovjerena kopija
CIPS-a MUP Odjeljenje za administraciju Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse na zahtjev Banka / Pošta / Grad Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzimanje obrasca zahtjeva za pravna lica