Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena na teritoriji Republike Srpske

04) Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena na teritoriji Republike Srpske


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 20/02/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena na teritoriji Republike Srpske

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Sticanje državljanstva Federacije BiH
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o državljanstvu Federacije BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

A) ZA DIJETE IZ ČLANA 5.STAV (1) ZAKONA UZ ZAHTJEV PRILAŽU:
1) Izvod iz matične knjige rođenih Republike Srpske i da je dijete upisano u matičnu knjigu rođenih;
Nadležna
Matična služba
Orginal
2) Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencije državljana po mjestu rođenja djeteta; Nadležna matična služba Orginal
3) Uvjerenje–potvrda da dijete nije upisano u evidencije državljana po mjestu rođenja i po mjestu prebivališta roditelja; Nadležna matična služba  Orginal
B) ZA DIJETE IZ ČLANA 5.STAV (2) ZAKONA UZ ZAHTJEV PRILAŽU:

1) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete da je rođeno u Republici Srpskoj;

Nadležna matična služba Orginal
2) Uvjerenje o državljanstvu Federacije za jednog roditelja a za drugog roditelja dokaz da nije bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta; Nadležna matična služba Orginal
3) Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja djeteta; Nadležna matična služba Orginal
4) Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja djeteta i po mjestu prebivališta roditelja Nadležna matična služba Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva