Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

14) Zahtjev za provođenje promjena u katastarskom operatu

14) Zahtjev za provođenje promjena u katastarskom operatu


Datum objave: 05/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za provođenje promjena u katastarskom operatu

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Zahtjev za provođenje promjena u katastarskom operatu
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku, Zakon o premjeru i katastru zemljišta
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za provođenje promjena u katastarskom operatu Naknada za provođenje promjena u katastarskom operatu za svaki ugovor, rješenje ili drugi akt nadležnog organa iznosi 60 KM.

Ispravu koja se podnosi kao osnov za provođenje promjena u katastarskom operatu obavezno je ovjeriti u poreskoj upravi.

3386202226941185
Unicredit Banka
722516
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Posjedovni list, ZK izvadak, Urbanistička saglasnost, Uplatnica Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
90 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva