Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

10) Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu

10) Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za prostorno uređenje
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti prostornog uređenja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja za upotrebu objekta
Pravni osnov administrativnog postupka • Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17),
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa Prema odluci o općinskim administrativnim taksama
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime  /  Naziv pravnog lica
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Pravosnažno rješenje o odobrenju za građenje Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Geodetski snimak građevine Gradske službe/pravno lice Original ili ovjerena kopija
Zemljišnoknjižni izvadak za parcelu na kojoj je izgrađen objekat Općinski sud ZK ured Original ili ovjerena kopija
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima  za održavanje građevine Ovlašteno lice Original
Pisani izvještaj nadzora nad gradnjom sa potvrdom o kompletnosti radova,  Ovlašteno lice Original
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
7 (sedam) dana od dana dostavljana zapisnika Komisije za tehnički prijem u Službu (ako je zapisnikom utvrđeno da nema nedostataka)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva