Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

12) Zahtjev za izmjenu rješenja – promjena obavljanja registrovane djelatnosti

12) Zahtjev za izmjenu rješenja – promjena obavljanja registrovane djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja – promjena obavljanja registrovane djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja – promjena obavljanja registrovane djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične – osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o radu Grad Ovjerena kopija
Uvjerenje o radnom odnosu (za dopunsko zanimanje) ili uvjerenje da se vodi kao neosigurano lice (za osnovno zanimanje), Porezna uprava Orginal
Prijava prebivališta /boravišta- CIPS MUP Odjeljenje za administraciju Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva