Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

08) Zahtjev za vraćanje prezimena prije sklapanja braka

08) Zahtjev za vraćanje prezimena prije sklapanja braka


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za vraćanje prezimena prije sklapanja braka

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Vraćanje prezimena na prezime  prije sklapanja braka
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama, Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, Zakon o ličnom imenu
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 15 KM 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Izjava o prezimenu Grad/Notar Orginal
Lična karta ili pasoš

 

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

MUP Odjeljenje za administraciju

 

Grad/Banka/Pošta

 

 

Ovjerena fotokopija

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva