Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za cijepanje parcele u vangradskom građevinskom području

02) Zahtjev za cijepanje parcele u vangradskom građevinskom području


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Cijepanje parcele u vangradskom građevinskom području

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Cijepanje parcele u vangradskom građevinskom području
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Pravilnik o snimanju detalja, Pravilnik o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za cijepanje parcele Naknada za cijepanje jedne parcele prema faktičkom stanju na jednom mjesta, na dvije parcele novog stanja iznosi 250,00 KM (za katastarske općine Gračanica, Gornja Orahovica, Donja Orahovica, Miričina, Donja Lohinja – Pribava, Stjepan Polje i Lukavica),a za sve ostale katastarske općine naknada iznosi 260,00 KM. Za svaku slijedeću parcelu novog stanja na istom mjestu dodatno se plaća 100,00 KM. 3386202226941185
Unicredit Banka
722516
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (tekstualni i grafički dio) ili rješenje o lokacijskoj informaciji Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
90 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva