Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica

02) Zahtjev za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Dodjela bespovratnih novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračko invalidska zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ustavdić, Viši samostalni referent za poslove boračko –invalidske zaštite
Tel: 035 700- 856 lok.856
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ( „Sl. novine TK“, broj 5/12-prečišćeni tekst i 5/14 i 12/16), Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH , broj 2/98 i 48/99), Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Nema takse/ naknade na zahtjev
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva