Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

11) Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti boračke zaštite (kao članu porodice poginulog borca)

11) Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti boračke zaštite (kao članu porodice poginulog borca)


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Izdavanje uvjerenja iz oblasti boračke zaštite  (kao članu porodice poginulog borca)

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ustavdić, Viši samostalni referent za poslove boračko –invalidske zaštite
Tel: 035 700- 856 lok.856
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
U svrhu dokaza
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, br.2/98 i 48/99),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Nema takse/ naknade na zahtjev
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta MUP-Odjeljenje  za administraciju   Na uvid
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
Istog dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva