Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

14) Zahtjev za promjenu sjedišta trgovinske radnje/ugostiteljske radnje/obrta

14) Zahtjev za promjenu sjedišta trgovinske radnje/ugostiteljske radnje/obrta


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za promjenu sjedišta trgovinske radnje/ugostiteljske radnje/obrta 

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja o promjeni sjedišta trgovinske radnje/ugostiteljske radnje/obrta
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 79/17),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične-osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o radu Grad Ovjerena kopija
Uvjerenje iz Porezne uprave ispostava Gračanica Porezna uprava
Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu(za trgovinsku djelatnost rješenje o upotrebnoj dozvoli), saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerena kod nadležnog organa Zemljišno knjižni ured Grad/Notar Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upotrebnoj dozvoli Grad Original ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta / boravišta -CIPS MUP Odjeljenje za administraciju Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse  na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva