Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

16) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac

16) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Trgovina na malo - trgovac pojedinac
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinac
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 79/17),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične/osobne karte:
Firma obrta:
Djelatnost i vrsta robe za čiju trgovinu na malo se daje odobrene:
Sjedište obrta prodajnog mjesta/prodajnih mjesta i dani u kojima će se obavljati trgovina na malo:
Obavljanje obrta: (u osnovnom ili dopunskom zanimanju)
Obavljanje obrta: (u vlastitoj ili iznajmljenoj prostoriji)
Izjava da nema zasnovan radni odnos i nije ostvario prava po osnovu radnog odnosa, niti imam osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca.
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje o državljanstvu Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Dokaz da posjeduje najmanje osnovnu
školsku spremu
Ovjerena kopija
ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova
Ugovor/re, predugovor/re o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavnice u svakoj općini u kojoj će se obavljati djelatnost Vlasnici pijaca/tržnica
Uvjerenje o neuzricanju mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju zakonom propisanih uslova prodajnog objekta Izjava Popunjeni obrazac izjave (3x) i ovjeren
Dokaz da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario prava po osnovu radnog odnosa Biro za zapošljavanje ili Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
CIPS Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Obrasci izjave se preuzimaju u šalter Sali (tri primjerka) od kojih se nakon popunjavanja, potpisivanja i ovjere dva primjerka zadržavaju uz ostalu dokumentaciju a jedan primjerak se vraća podnosiocu.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzimanje P1 obrasca