Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

20) Zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje muzike uživo, nastupanje na tradicionalnim i drugim skupovima

20) Zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje muzike uživo, nastupanje na tradicionalnim i drugim skupovima


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja-trgovinska djelatnost 

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja za priređivanje muzike uživo, nastupanje na tradicionalnim i drugim skupovima
Pravni osnov administrativnog postupka - Odluka o javnom redu i miru, broj: 01-023-7-91/00 od 31.10.2000.godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska  administrat. taksa 100,00-Muzika uživo u ugostiteljskim objektima i diskotekama 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 200,00-Estradni program koncerti na kojima  učestvuju umjetnici iz BiH, 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 250,00- Estradni program koncerti na kojima  učestvuju umjetnici iz inostranstva 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Ili naziv firme:
Adresa:
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska:
Kontakt telefon:
Opis:
JMBG/IDBR:
Broj lične-osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje i upis u sudski registar Sud Ovjerena kopija
Rješenje o registrovanoj djelatnosti Grad Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren kod Poreske uprave ZK ured/Grad Orginal ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) MUP Odjeljenje za administraciju Ovjerena kopija
Dokaz o uplati komunalne naknade Grad/ Banka /Pošta Orginal
Dokaz o uplati takse na  zahtjev Grad/ Bankla/Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Do završetka konkretnog događaja.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva