Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

21) Zahtjev za izmjenu rješenja o obrtu srodne djelatnosti

21) Zahtjev za izmjenu rješenja o obrtu srodne djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja o obrtu srodne djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obrtu srodne djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične – osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o radu Orginal ili ovjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju obrta prema djelatnostima Orginal ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) Orginal ili ovjerena kopija
Ako posjeduje poslovni prostor - izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora Grad/ Notar Ovjerena izjava
Saobraćajna dozvola kod prevoza za vlastite potrebe Ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Obrasci izjave se preuzimaju u šalter Sali (tri primjerka) od kojih se nakon popunjavanja, potpisivanja i ovjere dva primjerka zadržavaju uz ostalu dokumentaciju a jedan primjerak se vraća podnosiocu.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva