Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

24) Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje obrta iz oblasti prijevoza tereta i putnika

24) Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje obrta iz oblasti prijevoza tereta i putnika


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje obrta iz oblasti prijevoza tereta i putnika

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja za obavljanje obrta iz oblasti prevoza tereta i putnika
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o cestovnom prevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 02/10)
- Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska  administrat. taksa 100,00 - taxi, ugovoreni prevoz, prevoz stvari, prevoz za vl. potrebe registrovane djelatnosti, pogrebne djelatnosti, autoškola. 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 150,00 - prevoz putnika (linijski ili vanlinijski) 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične – osobne karte:
Podaci o vozilima kojima će se obavljati obrt:
Podaci o vozačima:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Dokaz o posjedovanju vozila u vlasništvu ili vozila kupljenog po osnovu finansijskog leasing-a Ovjerena fotokopija
Uvjerenje o državljanstvu Nadležni gradski organ Orginal
Vozačke dozvole za vozača koji će upravljati vozilom Ovjerena fotokopija
Saobraćajna dozvole za vozila kojima se vrši obrt Ovjerena fotokopija
Lična karta Ovjerena fotokopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal
Dokaz da posjeduje najmanje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila Obrazovna ustanova Ovjerena fotokopija
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedenu djelatnost Zdravstvena ustanova Orginal
Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obrta dok ta mjera traje Nadležni sud Orginal
Uvjerenje o izmirenim obavezama prema javnim prihodima (porezno, zdravstveno, penziono) Porezna uprava Orginal
Prijava prbivališta ( CIPS ) Orginal ili ovjerena fotokopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva