Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

25) Zahtjev za izmjenu rješenja o osnivanju radnje ili obavljanju djelatnosti

25) Zahtjev za izmjenu rješenja o osnivanju radnje ili obavljanju djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja o osnivanju radnje ili obavljanju djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje izmjene rješenja o osnivanju radnje ili obavljanja djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00- (sva druga rješenja  izmjena rješenja i odobrenja i drugo) 3383202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične-osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

PROMJENA SJEDIŠTA FIRME:
Dostaviti: dokaz o vlasništvu prostora ili Ugovor o zakupu ovjeren kod Porezne uprave Gračanica;
Dokaz o uplaćenoj taksi Grad/Banka/Pošta Orginal
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora Grad/Notar Orginal
Prijava prebivališta (CIPS) Orginal ili Ovjerena kopija
PROMJENA NAZIVA FIRME:
Prijava prebivališta ( CIPS) Orginal ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka/ Pošta Orginal
PROMJENA PREDMETA POSLOVANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI:
Dokaz o uplaćenoj taksi Grad/Banka/Pošta Orginal
Dokaz o uplaćenoj naknadi za tehničke opremljenosti poslovne prostorije u visini od 12,00 do 300,00 KM Grad/Banka/Pošta Orginal
Prijava prebivališta (CIPS) Ovjerena kopija
PROMJENA DJELATNOSTI:
Dokaz o zasnovanom radnom odnosu ili dokaz o nezaposlenosti i Orginal
Prijava prebivališta (CIPS) Ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/Banka/Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva