Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

10) Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana

10) Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama, Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, Zakon o državljanstvu, Zakon o ličnom imenu
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 15 KM 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Prijava o rođenju, Nadležna bolnička ustanova Original
Izvod iz matične knjige rođenih za oca i majku Nadležna matična služba Orginal iliovjerena fotokopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Lične karte roditelja, IDDEA Ovjerena

fotokopija

Uvjerenje o prebivalištu (CIPS), Odjeljenje za

administraciju MUP

Orginal ili ovjerena fotokopija
Uvjerenje da lice nije upisano u    matičnu knjigu rođenih Nadležna matična služba  Orginal
Uvjerenje o državljanstvu za oca i majku Nadležna matična služba Orginal
Prijava za upis rođenja u MKR – obrazac broj: 14. Nadležna matična služba Orginal
Prijava za upis činjenice državljanstva u MKR – obrazac broj: 14-1 Nadležna matična služba Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva